Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Według TSUE karty paliwowe to usługi finansowe zwolnione z VAT

22.05.2019

Autorzy:
Jan Czerwiński

W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vega International, sygn. C-235/18, w którym spółka austriacka wystawiała karty paliwowe swoim spółkom zależnym. Trybunał orzekł, że wystawcy kart paliwowych świadczą usługi finansowe, które są zwolnione z VAT.

Poniżej prezentujemy kluczowe wnioski płynące z powołanego wyroku TSUE.

Czego dotyczy wyrok TSUE?

Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Vega International, która oferowała swoim spółkom zależnym karty paliwowe. Służyły one do regulowania należności za paliwo do tankowania transportowanych samochodów. Spółka Vega International nabywała paliwo od sprzedawcy, a następnie refakturowała paliwo na spółki zależne i obciążała je dodatkową prowizją.
Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych należy uznać za usługi finansowe czy też za transakcje łańcuchowe, których celem jest dostawa paliwa.

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne TSUE zauważył, że spółka dominująca ograniczała się do udostępnienia spółce zależnej, za pośrednictwem kart paliwowych, odgrywając tym samym rolę pośrednika w ramach transakcji nabycia tego towaru. Trybunał uznał, że stosując prowizję wobec spółek zależnych, spółka dominująca otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę finansową, która polega na finansowaniu z góry zakupu paliwa, działając tym samym jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa.

Biorąc powyższe pod uwagę, TSUE orzekł, iż udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym (…) może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP