Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

01.08.2019

Autorzy:
Paweł Lewandowski

Dnia 24 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał głośno komentowaną ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Przepis art. 17 Ustawy ustanawia zasadę, zgodnie z którą wchodzi ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Od powyższej reguły przewidziano jednak szereg odstępstw – niektóre z przepisów wejdą w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Ustawy. W szczególności, czternastodniowe vacatio legis przewidziano dla regulacji dotyczących kosztów sądowych.

Powyższe oznacza, że w ciągu zaledwie 14 dni od dnia publikacji Ustawy obowiązywać zaczną nie tylko zmienione stawki dotychczasowych opłat, ale także zupełnie nowe opłaty od pism, które wcześniej w ogóle w postępowaniu cywilnym nie funkcjonowały bądź nie podlegały opłatom. Zważywszy na relatywnie krótki termin wejścia w życie nowych przepisów oraz doniosłość konsekwencji związanych z ewentualnym nieopłaceniem lub nienależytym opłaceniem pisma, przedstawiamy opis najważniejszych zmian, które niebawem nastąpią w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych („u.k.s.c.”).

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP