Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Najnowsze orzeczenie TK może wpłynąć na zmniejszenie obciążeń w podatku od nieruchomości

02.03.2021

Autorzy:
Jan Czerwiński

Trybunał Konstytucyjny w dniu 24 lutego 2021 wydał wyrok dotyczący opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy (sygn. akt SK 39/19).

Problem przedstawiony w skardze konstytucyjnej dotyczył automatycznego kwalifikowania nieruchomości, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem tej działalności niezależnie, czy są one faktycznie związane z taką działalnością. Osoby fizyczne prowadzące taką działalność występują bowiem na gruncie prawa podatkowego w dwojakim charakterze – jako przedsiębiorcy i jako osoby prywatne (w zakresie swojego majątku osobistego). Skarżący podnosił, że niezgodne z Konstytucją jest zakwalifikowanie gruntów znajdujących się w posiadaniu takich osób do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i – w konsekwencji – objęcie ich wyższą stawką podatkową niezależnie od tego, czy są one faktycznie związane z prowadzeniem takiej działalności.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF. 

Bądź na bieżąco z DZP