Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Raport z konsultacji projektu nowelizacji ustawy o refundacji

25.08.2022

Autorzy:
Marcin Pieklak
Adam Ekk-Cierniakowski
Hanna Bachowska

23 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, które wraz z raportem z konsultacji publicznych i opiniowania zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Prawnicy z Praktyki Life Sciences - Marcin Pieklak, Partner, Adam Ekk-Cierniakowski, Associate i Hanna Bachowska, Associate - przygotowali syntetyczną analizę raportu Ministerstwa Zdrowia z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmian zaproponowanych do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Opracowany materiał obrazuje kierunkowe podejście resortu do systemowych zmian. Wśród uwzględnionych uwag przedstawionych w raporcie znalazły się m.in. te dotyczące marż hurtowych, limitów finansowania i aktualizacji poziomu odpłatności. Ministerstwo nie uwzględniło natomiast m.in. tych, które dotyczyły zespołów koordynacyjnych i możliwości zawieszenia postępowania refundacyjnego.

Analiza uwag dostępna jest w załączonym dokumencie.

Bądź na bieżąco z DZP