Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowy kierunek w sprawie rozliczeń podatkowych związanych z używaniem prywatnego auta do celów służbowych

30.10.2023

Autorzy:

Joanna Wierzejska
Grzegorz Sprawka

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku z 4 września 2023 r., sygn. akt II FSK 2632/20) potwierdził słuszność stanowiska podatnika, zgodnie z którym ryczałt za używanie prywatnego auta pracownika do celów służbowych nie jest przychodem. W uzasadnieniu podkreślił, że w przedstawionej sytuacji pracownik nie uzyskuje realnej korzyści majątkowej, a jedynie rekompensatę kosztów, których nie poniósłby, gdyby nie działanie w interesie pracodawcy.

W komentowanej sprawie przedmiotem oceny dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było podatkowe rozliczenie udzielonego przez pracodawcę ryczałtu na koszty używania auta prywatnego do celów służbowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że ryczałt taki winien być rozliczany jako przychód podatkowy pracownika z tytułu pracy, co wiązało się z obliczeniem, pobraniem i wpłatą zaliczki na PIT do urzędu skarbowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 377/20) stwierdził jednak, że ryczałt ten stanowi efektywnie jedynie zwrot kosztów korzystania przez pracownika z samochodu prywatnego do celów pracodawcy. Tym samym stanowi to rekompensatę kosztów, których zatrudniony nie poniósłby, gdyby nie działanie w interesie pracodawcy, dlatego świadczenie to powinno być neutralne podatkowo. Takie podejście potwierdził NSA.

Powyższy wyrok jest o tyle istotny, że NSA w poprzednich orzeczeniach (m. in. wyrokach z  1 lutego 2023r., sygn. akt. II FSK 1153/21, oraz z 10 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1863/18) wskazał, że świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Komentowane rozstrzygnięcie wyznacza przeciwny kierunek w rozliczeniu tak powszechnego świadczenia.

Jak przedsiębiorcy powinni traktować podatkowo ryczałty?

Przedsiębiorcy często nie chcąc ryzykować sporu z organami rezygnują z przewidzianych prawem możliwości i akceptują podejście narażające ich na dodatkowe koszty. Najnowszy wyrok NSA daje argumenty przemawiające za niepotrącaniem PIT od wypłacanego pracownikom ryczałtu za używanie prywatnego auta do celów służbowych, a tym samym pozwala zredukować koszty w tym zakresie.

Wyrok należy ocenić pozytywnie i może on stanowić krok w kierunku wykrystalizowania się nowej linii orzeczniczej, korzystnej dla podatników i uwzględniającej ekonomiczny charakter tego świadczenia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nawet korzystne dla jednego podatnika orzeczenie nie daje gwarancji prawidłowego rozliczenia zwracanych pracownikowi kosztów.

Dlatego też zachęcamy do zbadania obecnych rozliczeń przedsiębiorców w tym zakresie i do kontaktu z nami celem potwierdzenia, że powyższe argumenty znajdą zastosowanie w Państwa przypadku.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP