Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowelizacja KSH – obligatoryjna dematerializacja akcji

08.02.2017

Autorzy:
Piotr Andrzejczak
Jakub Wieszczeczyński

27 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2018 roku wygaśnie moc obowiązująca wszystkich niezdematerializowanych dokumentów akcji.

Zasadniczym założeniem projektu nowelizacji jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych i publicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych i zastąpienie dokumentu zapisem na rachunku. Każda akcja – bez względu na to czy jest akcją na okaziciela czy imienną – będzie miała status akcji rejestrowej, umożliwiającej identyfikację akcjonariuszy oraz ustalenie liczby i rodzaju posiadanych przez nich akcji.

Projekt ustawy przewiduje jej wejście w życie w dniu 1 lipca 2018 roku, z tym zastrzeżeniem, że przepisy stanowiące podstawę do podjęcia przez istniejące spółki czynności przygotowawczych do dematerializacji akcji, a więc m.in. dokonanie wezwań do złożenia dokumentów akcji, zawarcie umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz do uruchomienia rejestrów akcjonariuszy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Wedle założeń projektodawcy ustawa ma zostać uchwalona i ogłoszona w I półroczu 2017 roku. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania, może więc ulec zmianom w toku prac legislacyjnych.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP