Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

03.10.2016

Autorzy:

Tomasz Kaczyński
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona konkurencji i konsumentów
Prawo żywnościowe

6 października 2016 r. w Sejmie RP odbyło się I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870, dalej: „Projekt”). Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu i skierował Projekt do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Projektowana ustawa wprowadza zakaz prowadzenia w niedziele handlu przez placówki handlowe oraz zakaz wykonywania w niedziele innych czynności sprzedażowych przez placówki handlowe i podmioty świadczące usługi na rzecz handlu. Projektowane ograniczenia znajdą zastosowanie do szerokiego spektrum działalności związanej z obrotem detalicznym i hurtowym, w tym do działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi, działalności hurtowni farmaceutycznych oraz do wszelkich czynności logistycznych, magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych.

Projekt ustawy przewiduje:

 • zakaz handlu w placówkach handlowych w niedziele, przy czym:
  • przez handel rozumie się „proces polegający na sprzedaży, tj. wymianie dóbr na środki pieniężne”,
  • przez placówki handlowe należy rozumieć wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym m.in. hurtownie;
 • zakaz wykonywania w niedziele innych czynności sprzedażowych przez placówki handlowe i podmioty świadczące usługi na rzecz handlu, przy czym:
  • przez inne czynności sprzedażowe należy rozumieć m.in. sortowanie, klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych,
  • odmiotami świadczącymi usługi na rzecz handlu są m.in. centra logistyczne, centra magazynowe i centra dystrybucyjne,
  • przez wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu rozumie się „wykonywanie czynności logistycznych, magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych”.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dozwolony będzie – na zasadzie odstępstwa od zakazu – handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych:

 • w kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia,
 • w ostatnią niedzielę przypadającą przed Świętami Wielkanocnymi,
 • w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca i sierpnia,
 • w pierwszą niedzielę lipca,
 • za zgodą zatrudnionego w limicie 24 niedziel w roku kalendarzowym – co do innych czynności sprzedażowych wykonywanych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu,
 • w aptekach i punktach aptecznych,
 • w placówkach handlowych zlokalizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • w strefach wolnocłowych.

Jednocześnie bezwzględnym warunkiem dopuszczalności wykonywania w niedziele innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu ma być zgoda zatrudnionego (niezależnie od podstawy zatrudnienia – wymóg ten dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych).

Naruszenie zakazu będzie zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP