Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – co nas czeka?

26.08.2016

Autorzy:
Michał Czarnuch
Marcin Pieklak

Na początku sierpnia br. do konsultacji wewnętrznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Swoje uwagi do niego zgłaszać mogą organy i instytucje, które zaangażowane będą w proces stosowania nowych przepisów. Projekt ten stanowi jednak informację publiczną i jako taki wart jest poddania pod dyskusję już na obecnym etapie prac legislacyjnych – jak bowiem wynika z jego treści, wejście w życie nowych przepisów jest planowane już na 1 stycznia 2017 r.

Oceniając przedmiotowy projekt należy zgodzić się, że wiele z proponowanych zmian jest potrzebnych. Przykładem takich regulacji są przepisy szczególne wprowadzone dla szczepionek, leków biologicznych czy sierocych. Nadal jednak projekt ten nie odpowiada na wszystkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem Ustawy o refundacji, dlatego liczymy na ciekawą dyskusję w toku konsultacji społecznych.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP