Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ustawa o refundacji – projekt przekazany do konsultacji

10.09.2016

Autorzy:

Michał Czarnuch
Marcin Pieklak

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona zdrowia
Prawo farmaceutyczne

W dniu 23 września br. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi do w/w projektu można zgłaszać do dnia 24 października br. Przedmiotowy projekt jest w wielu miejscach bardzo podobny do propozycji analizowanej przez nas w ostatnim alercie refundacyjnym. Zwiera jednak kilka istotnych zmian – część z nich ma na celu doprecyzowanie wcześniejszych propozycji, w przypadku innych Minister Zdrowia zdecydował o rezygnacji z poprzednio rozważanych przepisów. 

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP