Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zgłoszenie do odbioru jako data wykonania usługi budowlanej

15.04.2016

Autorzy:

Artur Nowak

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

Zgłoszenie do odbioru jako data wykonania usługi budowlanej lub jej części

1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych (lub budowlano-montażowych) lub ich części.

Minister Finansów w wydanej interpretacji odniósł się do:

  • momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej,
  • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz konsumentów oraz
  • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podatników podatku VAT.

Minister Finansów zauważył, że w praktyce gospodarczej podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego utożsamiane jest z faktycznym wykonaniem usługi. Poddając analizie regulacje dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jednak, że dla celów VAT za moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie można uznać dopełnienia formalności cywilnoprawnych (tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub wystawienia określonych świadectw w przypadku realizacji usług na warunkach kontraktowych FIDIC).  Zdaniem Ministra Finansów za moment wykonania usługi (niezależnie od tego, czy odnosi się to do całości czy do jej części) należy uznać moment, w którym wykonawca zgłosi nabywcy do odbioru wykonaną usługę (w całości lub w części). Podsumowując, w ocenie Ministra Finansów postanowienia umowne należy brać pod uwagę, jednak określenie momentu wykonania usług dla celów VAT powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek, a postanowienia umowne mogą mieć jedynie charakter pomocniczy.

W kontekście wydanej interpretacji ogólnej uzasadnione jest zweryfikowanie przyjętych procedur w zakresie określania momentu wykonania usług budowlanych, a także zbadanie, czy ewentualnie posiadane przez Państwa interpretacje indywidualne, dotyczące obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych, zachowują swoją moc – a co za tym idzie – czy nadal chronią podatnika.

Dział Doradztwa Podatkowego DZP posiada bogate doświadczenie w obszarze usług doradczych w zakresie VAT. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą pomocą, w szczególności w formie przygotowania analizy prawnej pod kątem zbieżności posiadanych interpretacji indywidualnych z wydaną interpretacją ogólną, prosimy o kontakt z osobami wskazanymi poniżej.

Bądź na bieżąco z DZP