Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

06.02.2016

Autorzy:
Bartłomiej Dębski

W drugim tygodniu stycznia br. rząd opublikował projekt ustawy rewolucjonizującej zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Projektowane zmiany mają wejść w życie 30 kwietnia 2016 r. Zmiany dotyczą także – a właściwie w głównej mierze – prywatnego obrotu ziemią rolną i udziałami/akcjami spółek.

Na szczególną uwagę zasługują planowane zmiany w zakresie:

  • możliwości nabywania nieruchomości rolnych (za wyjątkiem tych, które znajdują się na obszarach przeznaczonych na cele nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) - będą je mogli zasadniczo nabywać tylko rolnicy indywidualni, a inne podmioty jedynie za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych;
  • możliwości swobodnego zbywania własnych nieruchomości rolnych – będą je mogli zasadniczo nabywać tylko rolnicy indywidualni;
  • możliwości swobodnego zbywania udziałów/akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych – Agencji Nieruchomości Rolnych będzie służyło prawo pierwokupu takich udziałów i akcji;
  • konieczności osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej – z obowiązku tego z przyczyn losowych będzie mógł zwolnić sąd, a w przypadku niewypełniania tego obowiązku sąd stwierdzi nabycie nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych, po cenie określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP