Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości,
    doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
  • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • doradzamy w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back,
  • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania,
  • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych i procesu inwestycyjnego.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi doradcze dotyczące transakcji M&A na rynku nieruchomości, w tym w szczególności restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych działających na tym rynku.

artykuły powiązane

Waloryzacja kontraktów budowlanych – perspektywa wykonawcy

Publikacja | 23.01.2019 Sytuacja branży budowlanej w wyniku niekorzystnych czynników ekonomicznych staje się coraz trudniejsza.

cały tekst

Inwestycje budowlane w samorządach a waloryzacja wynagrodzenia wykonawców

Publikacja | 23.01.2019 Specyfika inwestycji budowlanych powoduje, że ich realizacja wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

cały tekst

Uprawnienia budowlane dla cudzoziemców

Publikacja | 29.08.2018 Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. („PrBud”) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane.

cały tekst

Prowadzenie działalności budowlanej w Polsce. Od A do Z.

Konferencja | 19.07.2018 19 lipca zapraszamy na webinarium, podczas którego nasza ekspertka Tatyana Koryakina opowie o zasadach funkcjonowania polskiego rynku budowlanego.

cały tekst

Zmiana wynagrodzenia umownego w świetle warunków kontraktowych fidic, przepisów prawa i orzecznictwa sądowego

Publikacja | 23.05.2018 Specyfika inwestycji budowlanych powoduje, że ich realizacja wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

cały tekst

Spotkanie DZP z ukraińską kancelarią SDM Partners Law Firm

Aktualność | 23.03.2018 23 marca odbyło się spotkanie nt. rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w kontekście kluczowych aspektów inwestycji w budownictwie i nieruchomości w Polsce.

cały tekst

Chambers Europe ponownie rekomenduje 22 naszych ekspertów w 12 specjalizacjach

Aktualność | 12.03.2018 Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, europejskim wydaniu rankingu Chambers & Partners nasza kancelaria oraz eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Co zmienić w przepisach o reprywatyzacji by uniknąć zagrożeń międzynarodowych?

Publikacja | 06.02.2018 Gościem programu #RZECZoPRAWIE był Lech Żyżylewski który opowiadał o znaczeniu ustawy JUST w Polsce, także w kontekście reprytwatyzacji.

cały tekst

W słusznej sprawie

Publikacja | 26.01.2018 W czasie prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie sposób pominąć wydarzenia, które u nas przeszło bez echa: przegłosowanie przez Senat USA ustawy o sprawiedliwości dla ocalonych, którym do dzisiaj nie zadośćuczyniono.

cały tekst

Mayr-Melnhof kupiło zakład i nieruchomość od ASG Poland

DZP doradza | 24.10.2017 Nasza kancelaria doradzała ASG Poland SA przy sprzedaży zakładu produkcyjnego oraz nieruchomości w Bydgoszczy na rzecz spółki z austriackiej grupy Mayr-Melnhof Packaging.

cały tekst

Jaki ogłosił, że kamienica wraca do miasta. "Nie od razu, nie w całości"

Publikacja | 04.10.2017 3 miesiące i 6 decyzji, w tym o Poznańskiej 14. Kamienica z lokatorami - jak oświadczyła komisja - "wróciła" do miasta. W materiale z programu "Czarno na Białym" wypowiedź Piotra Gołaszewskiego.

cały tekst

Kolejna wygrana przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

DZP doradza | 04.09.2017 Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego.

cały tekst

Określenie opłat eksploatacyjnych to interes najemcy

Publikacja | 30.05.2017 Na etapie podpisywania umowy powinien zadbać o to, aby zostały one zapisane w zamkniętym katalogu. W przeciwnym razie może się spodziewać niespodzianek i nieprzewidzianych wydatków.

cały tekst

Zmiana wysokości czynszu a zakaz handlu w niedzielę

Publikacja | 10.05.2017 Czy mechanizm prawny może pozwolić na rewizję warunków umowy najmu, dlatego, że stała się ona niekorzystna dla najemcy wskutek wprowadzenia zakazu handlu w niedziele?

cały tekst

Warto z góry ustalić, kto poniesie koszty adaptacji

Publikacja | 25.04.2017 Nakłady poczynione przez najemców na zagospodarowanie lokalu muszą być rozliczone zgodnie z umową. Jeśli jej nie było, to dopiero wtedy decydują przepisy ustawowe.

cały tekst

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

DZP doradza | 19.04.2017 Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

cały tekst

Przy najmie nieruchomości rodzaj umowy ma kluczowe znaczenie

Publikacja | 11.04.2017 Przedsiębiorca, który musi ponieść znaczne nakłady w lokau, chętniej wybiera konrakt na czas oznaczony. Warto mimo to stworzyć sobie furtkę do wcześniejszego rozstania.

cały tekst

Przedsiębiorca może się uchronić przed podwyżką czynszu

Publikacja | 28.03.2017 Wynajmujący ma prawo jednostronnie zmienić wysokość opłat za lokal użytkowy. Chyba że najemca zadbał o wprowadzenie odpowiednich klauzul na etapie podpisywania umowy.

cały tekst

Umowa o zarządzanie nieruchomością komercyjną - cz. I

Publikacja | 09.03.2017 Zarządzanie nieruchomością to ważna usługa dla powodzenia funkcjonowania projektu nieruchomościowego. Ma wpływ na wszystkie strony uczestniczące w jej użytkowaniu.

cały tekst

"Mała ustawa reprywatyzacyjna" weszła w życie

DZP doradza | 17.09.2016 Eksperci DZP komentują ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 17 września 2016.

cały tekst

Nowa wykładnia dekretu warszawskiego

DZP doradza | 31.08.2016 Sukces DZP: nowa wykładnia dekretu warszawskiego uzasadnia zmianę wydanej na jego podstawie negatywnej decyzji, nawet po prawomocnym wyroku sądu oddalającym skargę na tę decyzję.

cały tekst

Trudno spełnić marzenia o pensjonacie na wsi

Publikacja | 19.07.2016 Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - od 30 kwietnia stanowi dla uczestników obrotu prawnego niemałe wyzwanie. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę nowe rozwiązania prawne.

cały tekst

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Alert | 06.02.2016 W drugim tygodniu stycznia rząd opublikował projekt ustawy rewolucjonizującej zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Projektowane zmiany mają wejść w życie 30 kwietnia.

cały tekst

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez państwo obce ma charakter de iure gestionis

Publikacja | 25.09.2015 3 września 2015 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa współużytkowników wieczystych gruntu przeciwko Republice Serbii.

cały tekst

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

DZP doradza | 03.09.2015 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku w Al. Ujazdowskich.

cały tekst

Środki zaskarżenia po nowelizacji – nowa książka Piotra Gołaszewskiego

Aktualność | 09.07.2015 Ukazało się drugie wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus".

cały tekst

Sprzedaż nieruchomości przy Trakcie Królewskim

DZP doradza | 29.06.2015 Doradzaliśmy jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych przy transakcji zbycia komercyjnej nieruchomości położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie.

cały tekst

Nowe komentarze do procedury administracyjnej

Aktualność | 11.05.2015 Na rynku ukazało się właśnie nowe - trzecie już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski.

cały tekst

Spór dot. użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

DZP doradza | 03.05.2015 Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem doradzała Ambasadzie Malezji w sporze z m.st. Warszawa dotyczącym użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w centrum Warszawy.

cały tekst

Zamiast reprywatyzacji utrata majątku

Publikacja | 27.02.2015 Najnowsza propozycja Senatu zmierza do przesuniętej w czasie nacjonalizacji. Występujący z roszczeniami będą się spotykać z odmową – alarmują eksperci.

cały tekst

Investor Guide to Europe 2014

Publikacja | 01.09.2014 Welcome to our first edition of our “Investor guide to Europe”. This document is the result of a partnership between DTZ and Herbert Smith Freehills. The Polish chapter was written by Lech Żyżylewski.

cały tekst

DZP doradza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu

DZP doradza | 14.08.2014 Praktyka Nieruchomości DZP zakończyła z sukcesem prowadzenie dla Polskiego Związku Łowieckiego sprawy nabycia praw do nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

cały tekst

O czym muszą pamiętać przedsiębiorcy korzystający z gotowych wzorców umów

Publikacja | 15.05.2014 Zanim biznesmeni zawrą układ, mogą wybrać sposób ustalenia jego postanowień i skorzystać z gotowego wzoru lub wynegocjować treść.

cały tekst

Chambers Europe po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

Aktualność | 25.04.2014 Wczoraj ukazała się europejska część rankingu Chambers & Partners. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 7 kategoriach.

cały tekst

DZP z sukcesem kończy sprawę zmiany terminów zabudowy nieruchomości przy Trakcie Królewskim

DZP doradza | 18.04.2014 Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem zakończyła prowadzenie sprawy dla jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych w przedmiocie zmiany terminów zabudowy nieruchomości położonej w Warszawie.

cały tekst

DZP odzyskuje nieruchomość w Krakowie

DZP doradza | 18.04.2014 Praktyka Nieruchomości DZP po kilku latach prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych pomyślnie zakończyła prowadzenie sprawy klientki z USA.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2014 rekomenduje DZP

Aktualność | 10.04.2014 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Jak co roku, zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Sąd Najwyższy: kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem?

DZP doradza | 13.03.2014 Kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem? Kolejny sukces DZP w precedensowym sporze reprywatyzacyjnym o były budynek Ambasady Serbii w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie.

cały tekst

Czy można zlikwidować szpital powiatowy, gdy w pobliżu nie ma innego?

Publikacja | 12.03.2014 Prokuratura Okręgowa w Krakowie zaskarżyła do WSA uchwałę Rady Powiatu Olkuskiego o przekształceniu lokalnego szpitala w podmiot prywatny. Takie działanie jej zdaniem jest niemożliwe, gdy w okolicy brakuje innego, publicznego. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy niezależnego eksperta.

cały tekst

Jeszcze przez sześć miesięcy Zabużanie mogą się starać o rekompensaty

Publikacja | 27.02.2014 Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej zasady ubiegania się o rekompensatę przez Zabużan (Dz.U. z 2014 r. poz. 195). Osoby, którym wcześniej odmówiono tego prawa, będą mogły w ciągu najbliższych sześciu miesięcy znów o nie wystąpić.

cały tekst

Problem rozwiązano, ale raczej teoretycznie

Publikacja | 05.02.2014 Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje ich likwidację w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami gospodarczymi lub społecznymi.

cały tekst

Wygrana w SN: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego

DZP doradza | 07.01.2014 Wygrana DZP w Sądzie Najwyższym: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego należy liczyć od drugiej decyzji ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

cały tekst

DZP doradza przy kupnie luksusowego Hotelu Sheraton Kraków

DZP doradza | 18.12.2013 Multidyscyplinarny zespół ekspertów kancelarii DZP doradzał francuskiej firmie hotelarskiej Algonquin przy zakupie jednego z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Polsce - Hotel Sheraton Kraków. Firma Algonquin zapłaciła za krakowski hotel, który nadal będzie zarządzany pod marką Sheraton, 38 mln EUR. To pierwszy hotel w Europie Środkowej, który kupiła francuska firma.

cały tekst

Jednostka samorządowa połączy niefunkcjonalne działki w całość

Publikacja | 16.10.2013 Przyjęte rozwiązanie wydaje się umiarkowanie atrakcyjne dla inwestorów. Po pierwsze z tego względu, że postępowanie scaleniowe jest bardziej długotrwałe od tradycyjnych postępowań prowadzonych w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności gdy mamy do czynienia z trybem przewidzianym w specustawach.

cały tekst

Nie w każdym miejscu wolno zlokalizować nekropolię

Publikacja | 02.10.2013 W świetle obowiązujących przepisów poszerzenie terenu cmentarza– zarówno komunalnego, jak i wyznaniowego– wymaga obligatoryjnie uchwalenia nowego bądź zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego.

cały tekst

Zasiedzenie budynku dekretowego jest dopuszczalne

DZP doradza | 24.05.2013 23 maja 2013 SN uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał do ponownego rozpoznania sprawę dot. zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego.

cały tekst

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią

DZP doradza | 07.03.2013 Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią: do nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

cały tekst

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z 1961 obowiązywał

DZP doradza | 10.02.2013 Kancelaria DZP, reprezentując jeden z największych działających w Polsce banków, odniosła sukces w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolskiej.

cały tekst

Kolejne wygrane DZP w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 05.02.2013 4 lutego 2013 r. DZP uzyskało kolejny korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze dot. korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu przy ul. Senatorskiej.

cały tekst

Wnioski dekretowe można jednak wciąż składać

Publikacja | 23.01.2013 Patrząc na 20 lat warszawskiej prywatyzacji, można dostrzec, że wiele poglądów prawnych i rozstrzygnięć, które na początku lat 90. trudno było sobie wyobrazić, dziś traktowanych jest jako norma – polemizują prawnicy.

cały tekst

Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

DZP doradza | 21.12.2012 Sąd uznał stanowisko DZP: roszczenia dekretowe nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego. Sprawa dot. nieruchomości objętej działaniem dekretu warszawskiego.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Aktualność | 10.12.2012 6 grudnia Lech Żyżylewski wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", którą zorganizowała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

cały tekst

Wniosek dekretowy można złożyć także dziś

Publikacja | 04.12.2012 Czy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosków dekretowych bezpowrotnie minął w stosunku do wszystkich nieruchomości objętych jego działaniem jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku – pytają prawnicy Piotr Gołaszewski i Lech Żyżylewski.

cały tekst

Między korzystnym a bezpiecznym, czyli co czai się w umowach z operatorami hotelowymi

Publikacja | 10.10.2012 Od kilku dziesięcioleci rynek usług hotelarskich konsekwentnie ewoluuje w kierunku zwiększenia udziału sieci, a właściwie marek hotelowych kosztem pozostałych, niezależnie funkcjonujących hoteli.

cały tekst

Cena bezpieczeństwa inwestora, czyli badanie stanu prawnego nieruchomości

Publikacja | 08.10.2012 Badanie stanu prawnego nieruchomości (zwane również badaniem due diligence) przed jej nabyciem lub dzierżawą na cele inwestycyjne stało się powszechną praktyką stosowaną na rynku nieruchomości.

cały tekst

Poradnik Inwestora Hotelowego - dodatek prawny

Publikacja | 05.10.2012 Podobnie jak inne sektory gospodarki, tak i branża hotelarska ma swoją specyfikę. Charakterystyczne umowy i postanowienia w nich zawierane, warunki, które muszą być zachowane przy konstruowaniu ofert oraz wszelkie kwestie formalno-prawne.

cały tekst

Jak uniknąć ryzyka przy najmie i dzierżawie obiektów hotelarskich

Publikacja | 04.10.2012 Inwestorzy w branży hotelarskiej często decydują się na prowadzenie działalności na nieruchomościach, które nie są ich własnością. Pozwala to na ograniczenie początkowych kosztów inwestycji związanych z zapewnieniem sobie tytułu prawnego do nieruchomości.

cały tekst

Ostateczne pozwolenie na budowę a możliwość realizacji inwestycji

Publikacja | 01.09.2012 Budowa obiektu komercyjnego takiego jak centrum handlowe czy budynek biurowy jest możliwa w zasadzie wyłącznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

cały tekst

Przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja centrum handlowego

Publikacja | 07.08.2012 Rozbudowa lub przebudowa centrum handlowego jest wydarzeniem mającym olbrzymi wpływ na jego funkcjonowanie.

cały tekst

DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

DZP doradza | 25.06.2012 25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich.

cały tekst

Merck zmienia siedzibę

DZP doradza | 12.06.2012 Kancelaria doradzała Merck Sp. z o.o. przy zawarciu umowy najmu istotnej części (ok. 2,5 tys. m.kw.) powierzchni biurowej w kompleksie Oxygen Park realizowanym przez Yareal Polska Sp. z o.o. przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Powierzchnia ta jest przeznaczona na nową siedzibę spółki w Polsce.

cały tekst

Doradztwo dla sektora nieruchomości magazynowych

Aktualność | 25.05.2012 Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów utworzyliśmy w ramach Praktyki Nieruchomości Zespół Doradztwa dla Sektora Nieruchomości Magazynowych.

cały tekst

Enterprise Investors kupuje farmę wiatrową

DZP doradza | 16.04.2012 Kancelaria DZP doradzała funduszowi Enterprise Investors w transakcji nabycia farmy wiatrowej w Polsce. Jest to jedna z pierwszych inwestycji o tak znacznych rozmiarach, realizowana przez fundusz inwestycyjny w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Projekt był złożony - jedna transakcja de facto objęła dwie odrębne inwestycje.

cały tekst

Doradztwo dla użytkowników wieczystych nieruchomości

Aktualność | 26.03.2012 Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów oferujemy kompleksowe doradztwo dla użytkowników wieczystych nieruchomości.

cały tekst

Doradztwo dla PLL LOT przy sprzedaży LOT AMS

DZP doradza | 20.03.2012 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

cały tekst

Restrukturyzacja grupy Aldik

DZP doradza | 02.02.2012 Kancelaria doradzała na rzecz wspólników grupy Aldik w projekcie restrukturyzacji spółek w Polsce i za granicą. Usługi świadczone przez kancelarię obejmowały również kompleksowe doradztwo prawne w procesie sprzedaży grupy Aldik Nova z Lublina na rzecz litewskiego giganta handlowego - grupy Maxima.

cały tekst

Zmiany prawne urealnią wysokość odszkodowań związanych z budową dróg

Publikacja | 17.08.2011 Niedawno Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

cały tekst

Państwo trudny podsądny

Publikacja | 16.05.2011 O ryzyku, które mogą nieść umowy polskich obywateli z obcymi państwami, mówi Lech Żyżylewski, radca prawny, partner w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka

cały tekst

PLL LOT – sale-and-lease-back biurowca w Warszawie

DZP doradza | 10.05.2011 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży i najmie zwrotnym budynku biurowego położonego w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 43, w którym mieści się siedziba PLL LOT S.A.

cały tekst

Ile za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Publikacja | 03.02.2011 W odniesieniu do opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie powstaje wiele wątpliwości interpretacyjnych pociągających za sobą doniosłe skutki praktyczne – zwraca uwagę radca prawny, kancelaria DZP

cały tekst

Working with Spaniards

Publikacja | 01.03.2010 Spanish developers have invested extensively in Poland. What has been the effect of the global crisis on this? Agata Demuth, a partner at DZP law firm, talks to Beata Gołębiewska-Chęciak.

cały tekst

Jak samorządy mogą bezpiecznie pozyskiwać nieruchomości pod inwestycje publiczne

Publikacja | 06.01.2010 Jakie są konsekwencje realizacji projektu, na gruncie którego właściciele nie zostali wywłaszczeni lub właściciele gruntu nie otrzymali odszkodowania?

cały tekst