Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości,
    doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
  • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • doradzamy w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back,
  • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania,
  • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych i procesu inwestycyjnego.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi doradcze dotyczące transakcji M&A na rynku nieruchomości, w tym w szczególności restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych działających na tym rynku.

artykuły powiązane

Kolejna wygrana przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

04.09.2017 Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego.

cały tekst

Określenie opłat eksploatacyjnych to interes najemcy

30.05.2017 Na etapie podpisywania umowy powinien zadbać o to, aby zostały one zapisane w zamkniętym katalogu. W przeciwnym razie może się spodziewać niespodzianek i nieprzewidzianych wydatków.

cały tekst

Zmiana wysokości czynszu a zakaz handlu w niedzielę

10.05.2017 Czy mechanizm prawny może pozwolić na rewizję warunków umowy najmu, dlatego, że stała się ona niekorzystna dla najemcy wskutek wprowadzenia zakazu handlu w niedziele?

cały tekst

Warto z góry ustalić, kto poniesie koszty adaptacji

25.04.2017 Nakłady poczynione przez najemców na zagospodarowanie lokalu muszą być rozliczone zgodnie z umową. Jeśli jej nie było, to dopiero wtedy decydują przepisy ustawowe.

cały tekst

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

18.04.2017 Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

cały tekst

Przy najmie nieruchomości rodzaj umowy ma kluczowe znaczenie

11.04.2017 Przedsiębiorca, który musi ponieść znaczne nakłady w lokau, chętniej wybiera konrakt na czas oznaczony. Warto mimo to stworzyć sobie furtkę do wcześniejszego rozstania.

cały tekst

Przedsiębiorca może się uchronić przed podwyżką czynszu

28.03.2017 Wynajmujący ma prawo jednostronnie zmienić wysokość opłat za lokal użytkowy. Chyba że najemca zadbał o wprowadzenie odpowiednich klauzul na etapie podpisywania umowy.

cały tekst

Umowa o zarządzanie nieruchomością komercyjną - cz. I

09.03.2017 Zarządzanie nieruchomością to ważna usługa dla powodzenia funkcjonowania projektu nieruchomościowego. Ma wpływ na wszystkie strony uczestniczące w jej użytkowaniu.

cały tekst

Trudno spełnić marzenia o pensjonacie na wsi

19.07.2016 Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - od 30 kwietnia stanowi dla uczestników obrotu prawnego niemałe wyzwanie. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę nowe rozwiązania prawne.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

06.02.2016 W drugim tygodniu stycznia rząd opublikował projekt ustawy rewolucjonizującej zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Projektowane zmiany mają wejść w życie 30 kwietnia.

cały tekst

Spór z Serbią – precedensowy wyrok polskiego Sądu

03.09.2015 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Republiki Serbii na rzecz rodziny Gawrońskich ponad 21 mln PLN wraz z odsetkami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku w Al. Ujazdowskich.

cały tekst

Środki zaskarżenia po nowelizacji – nowa książka Piotra Gołaszewskiego

09.07.2015 Ukazało się drugie – zmienione i uzupełnione, wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus", autorstwa Piotra Gołaszewskiego związanego z Praktyką Nieruchomości.

cały tekst

Sprzedaż nieruchomości przy Trakcie Królewskim

29.06.2015 Doradzaliśmy jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych przy transakcji zbycia komercyjnej nieruchomości położonej przy Trakcie Królewskim w Warszawie.

cały tekst

Nowe komentarze do procedury administracyjnej z udziałem Piotra Gołaszewskiego

11.05.2015 Na rynku ukazało się właśnie nowe - trzecie już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski,z Praktyką Nieruchomości.

cały tekst

Spór dot. użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

03.05.2015 Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem doradzała Ambasadzie Malezji w sporze z m.st. Warszawa dotyczącym użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w centrum Warszawy.

cały tekst

Chambers Europe 2015 po raz kolejny rekomenduje DZP i jej ekspertów

27.04.2015 Ukazała się rozszerzona wersja rankingu Chambers & Partners - Chambers Europe. Informormujemy że zarówno kancelaria DZP jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

10.12.2012 6 grudnia Lech Żyżylewski, ekspert w zakresie reprywatyzacji oraz Szef Praktyki Nieruchomości w DZP wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", organizowaną przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy.

cały tekst

Piotr Gołaszewski wyróżniony za największy dorobek naukowy w 2011 r.

18.06.2012 Piotr Gołaszewski z kancelarii DZP, otrzymał – jako jeden z trzech laureatów – wyróżnienie w konkursie Dziekana WPiA UW na największy dorobek naukowy w 2011 roku osiągnięty przez uczestnika studiów doktoranckich.

cały tekst

Doradztwo dla sektora nieruchomości magazynowych

25.05.2012 Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów utworzyliśmy w ramach Praktyki Nieruchomości Zespół Doradztwa dla Sektora Nieruchomości Magazynowych.

cały tekst

DZP ponownie rekomendowane przez Chambers Europe

09.05.2012 W maju 2012 roku opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2012. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 14 kategoriach.

cały tekst