Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Nieruchomości

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • opracowujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości,
    doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
  • przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
  • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
  • doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
  • doradzamy w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back,
  • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania,
  • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych i procesu inwestycyjnego.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi doradcze dotyczące transakcji M&A na rynku nieruchomości, w tym w szczególności restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych działających na tym rynku.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP