Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Czteroletni spór arbitrażowy rozstrzygnięty na korzyść Rzeczypospolitej Polskiej

05.09.2012

5 września br. trybunał arbitrażowy ad hoc w postępowaniu administrowanym przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił w całości pozew spółki TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH wytoczony przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa była prowadzona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a w postępowaniu arbitrażowym Rzeczpospolita Polska była reprezentowana przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Roszczenia niemieckiego inwestora dotyczyły prywatyzacji Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego w Radkowie.

Spółka TRACO, która zainwestowała w latach 90. w jedno ze sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych zajmujących się wydobyciem kamienia, zarzuciła Polsce, dyskryminację oraz wywłaszczenie jej inwestycji. Ponadto, strona niemiecka twierdziła, że strona polska traktowała inwestora niezgodnie z zasadą rzetelnego i równego traktowania.

Arbitrzy uznali, że nasze państwo nie naruszyło postanowień polsko – niemieckiej umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 1989 r. i nie traktowało spółki TRACO w sposób dyskryminacyjny. Tym samym oddalono roszczenia odszkodowawcze inwestora zagranicznego w wysokości ponad 8 mln EUR. Spór z firmą TRACO trwał od 2008 r.

Z ramienia DZP w sprawę zaangażowani byli: prof. Grzegorz Domański, Krzysztof Zakrzewski, Julita Zimoch-Tuchołka, dr Marek Świątkowski i Anna Wojciechowska.

Bądź na bieżąco z DZP