Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Nokia i Infracapital wspólnie dostarczą Internet

26.06.2017

Doradzaliśmy spółce Infracapital, będącej infrastrukturalną częścią M&G Investment, przy wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) z firmą Nokia. Firmy wygrały przetarg dotyczący projektu budowy oraz obsługi sieci światłowodowych, które zapewnią dostęp do Internetu w najsłabiej zinformatyzowanych rejonach Polski. Teraz będą odpowiedzialne za dostarczenie nowoczesnych łączy telekomunikacyjnych do 13 regionów kraju.

Projekt realizowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa 2014–2020 i jako element inicjatywy Europejska Agenda Cyfrowa 2020, jest częściowo finansowany przez Unię Europejską. Przewidywane nakłady finansowe na jego realizację wynoszą ok. 300 mln EUR.

We wsparcie dla Infracapital po stronie DZP zaangażowani byli: szef projektu - Bartosz Marcinkowski, Maciej Ciszkiewicz, Tomasz Darowski oraz Jerzy Sawicki oraz kancelaria Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Baker McKenzie wspierał przedsięwzięcie joint venture i firmę Nokia.

Bądź na bieżąco z DZP