Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Negocjacje z gminami w imieniu Energa Oświetlenie

30.09.2011

Autorzy:
Paweł Grzejszczak

Kancelaria przeprowadziła audyt prawnych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, właścicielem infrastruktury oświetleniowej, a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia dróg, ulic i innych terenów otwartych w kontekście relacji z gminami uczestniczącymi w tzw. Porozumieniu Ciechocińskim.

Doradztwo obejmowało w szczególności analizę obowiązków ustawowych gmin w zakresie finansowania oświetlenia w miejscach publicznych, analizę ograniczeń wynikających z reżimu zamówień publicznych przy kontraktowaniu energii elektrycznej i usługi oświetleniowej, analizę kwestii związanych z własnością majątku oświetleniowego oraz prace nad projektem wzorcowej umowy w sprawie świadczenia kompleksowej usługi oświetleniowej.

Projekt został zrealizowany przez ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, z udziałem Pawła Grzejszczaka i Katarzyny Radzewicz.

Bądź na bieżąco z DZP