Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

IPO akcji Open Finance - doradztwo dla Getin Noble Bank

30.04.2011

Kancelaria doradzała na rzecz Getin Noble Bank S.A., jako sprzedającego, i Open Finance S.A., jako emitenta, w procesie IPO akcji Open Finance S.A.

Doradztwo obejmowało prace związane z przygotowanie i przeprowadzeniem emisji akcji, sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasi prawnicy doradzali również w zakresie komunikacji z rynkiem, a także przy restrukturyzacji struktury akcjonariuszy pre-IPO oraz przy tworzeniu i implementacji programu opcji menedżerskich opartego o warranty subskrypcyjne. Wartość projektu wyniosła 445,5 mln PLN.

Projekt był realizowany przez ekspertów z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, pod kierunkiem Andrzeja Foltyna i Magdaleny Skowrońskiej.

Bądź na bieżąco z DZP