Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Pozyskanie inwestora dla nowego bloku energetycznego dla spółki Tauron

30.03.2018

DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. przy zawarciu umów określających warunki zaangażowania się Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Tauron Polska Energia S.A. podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez PFR umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania funduszy w ten projekt.

DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. w całym procesie tworzenia, negocjowania oraz zawierania dokumentacji transakcyjnej, łączenie z uzgodnionymi przez strony głównymi umowami projektowymi.

Pracami DZP kierował Rafał Hajduk, Partner i Szef Zespołu Energetycznego, a w skład zespołu transakcyjnego wchodzili eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: dr Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate, Grzegorz Filipowicz, Senior Associate oraz Mateusz Koszel, Associate.

Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych.

Blok o sprawności 45,9% netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

 

Bądź na bieżąco z DZP