Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Pozyskanie inwestora dla nowego bloku energetycznego dla spółki Tauron

30.03.2018

Autorzy:
Rafał Hajduk
Grzegorz Filipowicz
Dr Krzysztof Fliszkiewicz

DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. przy zawarciu umów określających warunki zaangażowania się Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Tauron Polska Energia S.A. podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez PFR umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania funduszy w ten projekt.

DZP doradzała Tauron Polska Energia S.A. w całym procesie tworzenia, negocjowania oraz zawierania dokumentacji transakcyjnej, łączenie z uzgodnionymi przez strony głównymi umowami projektowymi.

Pracami DZP kierował Rafał Hajduk, Partner i Szef Zespołu Energetycznego, a w skład zespołu transakcyjnego wchodzili eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: dr Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate, Grzegorz Filipowicz, Senior Associate oraz Mateusz Koszel, Associate.

Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych.

Blok o sprawności 45,9% netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

 

Bądź na bieżąco z DZP