Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Innowacyjna polska spółka biotechnologiczna pozyskała inwestorów z USA

19.04.2018

Kancelaria DZP doradzała Guggenheim Securities, LLC, jako wyłącznemu agentowi plasowania w USA, w ofercie prywatnej akcji Mabion S.A.

Mabion S.A. pozyskał finansowanie w wysokości 174,8 mln PLN w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Spółki tj. Twiti Investments Ltd. akcji stanowiących 16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ramach oferty prywatnej i przekazania wpływów ze sprzedaży Spółce w formie umowy pożyczki.

W ofercie wzięli udział inwestorzy instytucjonalni nastawieni na sektor ochrony zdrowia i life sciences, m. in. z USA, co powoduje wzmocnienie i dywersyfikację bazy akcjonariuszy Mabion, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i spółka PFR Life Science sp. z o.o., należącą do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Mabion S.A. jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje w opracowywaniu i wdrażaniu najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych, która stanowi dzisiaj fundament walki z najpoważniejszymi schorzeniami dzięki dwóm wyjątkowym cechom – specyficzności i bezpieczeństwu. Rozwijane przez Spółkę leki to terapie celowane, charakteryzujące się zdolnością rozpoznania czynnika powodującego raka i oddziaływania tylko z nim.

Firma Guggenheim Securities to podmiot działający w zakresie bankowości inwestycyjnej w ramach Guggenheim Partners, firmy zatrudniającej ponad 2.500 osób na całym świecie, z siedzibą w Chicago i Nowym Jorku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Guggenheim Securities doradzała przy transakcjach o wartości ponad biliona dolarów. Obok usług bankowości inwestycyjnej Guggenheim Partners oferuje usługi zarządzania inwestycjami i doradztwa inwestycyjnego. Prezes Guggenheim Partners pełni również funkcję powiernika Solomon R. Guggenheim Foundation – znanej na całym świecie organizacji typu non-profit, której celem jest zbieranie, zachowywanie i badanie sztuki współczesnej.

Projektem kierował Tomasz Kalicki z Praktyki Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe. Przy transakcji doradzała również Magdalena Skowrońska.

Bądź na bieżąco z DZP