Tomasz Kalicki

Senior Associate

vcard +48 22 557 76 11     tomasz.kalicki@dzp.pl
  • Doradza przy transakcjach obejmujących finansowanie i ustanawiania prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz transakcjach M&A, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
  • Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi ofert publicznych oraz regulacji sektora instytucji finansowych i płatniczych.
  • Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. sporządzanie dokumentacji finansowej, w tym zabezpieczeniowej, umów sprzedaży akcji oraz udziałów jak też pozostałej dokumentacji dotyczącej akwizycji, opinii prawnych z zakresu doradztwa regulacyjnego, prawa cywilnego i handlowego.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Certyfikat ukończenia Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane