Transakcja za granicą?

DZP doradzało w transakcji sprzedaży banku na Ukrainie

DZP doradzało w transakcji sprzedaży banku na Ukrainie

23.12.2019

Doradzaliśmy Getin Holding w transakcji sprzedaży Idea Bank Ukraina oraz spółki New Finance Service.

Zgodnie z warunkową umową sprzedaży cena bazowa za akcje Idea Bank Ukraina będzie wynosiła równowartość w EUR 1.368.000.000 UAH (co stanowi równowartość 224.762.400 zł wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r.). Cena zostanie pomniejszona o uzgodnione w umowie składniki.

Przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina nastąpi po spełnieniu wskazanych w umowie warunków zawieszających. Oczekuje się, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.

Idea Bank Ukraina prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami Banku są produkty dla osób fizycznych – kredyty gotówkowe, karty kredytowe, depozyty, rachunki bieżące oraz karty debetowe. Na 30.09.2019 r. suma bilansowa Idea Bank Ukraina wynosiła 873.897 tys. zł , natomiast suma kapitałów własnych 150.718 tys. zł .

Wraz z Idea Bank Ukraina Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży  100% udziału New Finance Service. NFS stanowi platformę dla prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa kredytowego oraz ubezpieczeniowego.

Przeniesienie własności udziału NFS nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających wraz z przeniesieniem akcji Idea Bank Ukraina.

Z ramienia DZP klientowi doradzają prawnicy z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji FinansowychAndrzej Foltyn, Partner/Szef Praktyki i Piotr Jackowski, Senior Associate.

 

Bądź na bieżąco z DZP