Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Rail Baltica w KIO: wygrana klienta DZP

07.02.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Michał Wojciechowski
Weronika Jędrzejewska

Katarzyna Kuźma, Michał Wojciechowski oraz Weronika Jędrzejewska z zespołu zamówień publicznych w Praktyce Infrastruktury i Energetyki z sukcesem reprezentowali konsorcjum China Civil Engineering Construction Corporation i China Railway 19th Bureau Group przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w sporze dotyczącym największej inwestycji w branży kolejowej ostatnich lat, tj. 71-kilometrowego odcinka linii kolejowej E75 między Czyżewem a Białymstokiem. Inwestycja ta stanowi fragment międzynarodowego szlaku Rail Baltica.

KIO podzieliło argumentację konsorcjum China Civil Engineering Construction Corporation i China Railway 19th Bureau Group dotyczącą konieczności uzupełnienia przez zwycięskie konsorcjum (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor oraz dwóch podmiotów należących do grupy PowerChina) informacji w sprawie posiadanego doświadczenia, potrzebnego do spełnienia warunków udziału w przetargu.

Tym samym Izba zobowiązała PKP PLK do unieważnienia wyboru oferty konsorcjum Intercor oraz powtórzenia badania i oceny jego oferty wraz z wezwaniem go do uzupełnienia brakujących informacji.

Bądź na bieżąco z DZP