Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało w sprawie opodatkowania odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

04.03.2020

Autorzy:
Joanna Wierzejska
Jan Czerwiński

Eksperci z Praktyki Podatkowej z powodzeniem reprezentowali klientów, byłych członków zarządu jednej ze spółek, w których znaczący pośredni udział posiada Skarb Państwa, w sporze przed NSA dotyczącym opodatkowania odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji 70% podatkiem dochodowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w trzech wyrokach oddalił skargi kasacyjne organu i utrzymał korzystne dla klientów rozstrzygnięcia sądów pierwszej instancji. Spór dotyczył interpretacji pojęcia „większość głosów na zgromadzeniu”.  W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez WSA, zgodnie z którym dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT jest równoznaczne z posiadaniem bezwzględnej większości głosów (50% plus 1 głos) w ogólnej liczbie głosów istniejących w danym podmiocie. Organy, przeciwnie, forsowały tezę, że przepis ma zastosowanie również w sytuacji kiedy z uwagi na nieobecność części wspólników, Skarb Państwa miał większość na konkretnym zgromadzeniu wspólników. NSA zgodził się także, że wykładnia organu,  prowadziłaby do wieloznaczności, pozostawiając organom dużą swobodę interpretacyjną, co nie jest dopuszczalne na gruncie przepisów prawa podatkowego.

W zakończonym z sukcesem sporze z ramienia DZP klientom doradzali Joanna Wierzejska, Partner oraz Jan Czerwiński, Senior Tax Manager.

Wyrok NSA jest także komentowany w dzisiejszej prasie - Dzienniku Gazecie Prawnej https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1457163,skarb-panstwa-pit-wiekszosc-glosow.html.

Bądź na bieżąco z DZP