Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych

03.11.2020

Kancelaria DZP wspólnie z BIM Klaster wspomagała PwC, przy wsparciu Komisji Europejskiej, w opracowaniu dla Ministerstwa Rozwoju „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” wraz z szablonami dokumentów BIM w ramach realizowanego wspólnie projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”.

Dokument, który będzie stanowił punkt wyjścia do opracowania szczegółowej Strategii wdrożenia BIM w Polsce, wytycza potencjalny plan czynności, które mają na celu doprowadzić do wdrożenia stosowania metodyki BIM w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Z uwagi na rekomendowane podejście PUSH-PULL odnosi się nie tylko do sektora zamówień publicznych, ale również do działań podejmowanych (koniecznych do podjęcia) w sektorze prywatnym.

„Mapa drogowa” zawiera m.in.:

 • Analizę drogi wprowadzenia BIM w wybranych krajach
 • Analizę istotnych dokumentów I inicjatyw strategicznych w Polsce
 • Uwarunkowania prawne BIM – stan obecny
 • Matrycę elementów strategii wdrożenia BIM w Polsce
 • Oś czasu dla węzłów matrycy
 • Kryteria sukcesu

W ramach projektu i przy dużym zaangażowaniu Interesariuszy, został opracowany również komplet dokumentów, w skład którego wchodzą szablony dokumentów BIM, m.in.:

 • Leksykon BIM
 • Omówienie szablonu Wymagań BIM (EIR)
 • Szablon Wymagań BIM (EIR)
 • Omówienie szablonu Planu BIM (BEP)
 • Szablon Planu BIM (BEP)
 • Tabela produkcji i dostaw modeli. Szablon, omówienie , przykład.
 • Załącznik BIM do umowy.

Z ramienia DZP naszemu klientowi doradzali eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Wojciech Hartung, Conusel oraz Tomasz Michalczyk, Senior Associate.

 

Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych oraz szablony dokumentów BIM są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:

Bądź na bieżąco z DZP