Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kolejny sukces Praktyki Postępowań Spornych DZP

14.12.2020

Autorzy:
Dr Bartosz Karolczyk
Zuzanna Chojecka

DZP reprezentowało mazowiecką gminę w procesie przeciwko samorządowej osobie prawnej. Gmina żądała zapłaty odszkodowania w związku z odmową przyznania finansowania.

Gmina otrzymała wcześniej promesę i na tej podstawie zaciągnęła zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięcia. Ostatecznie jednak środków nie uzyskała i musiała projekt sfinansować samodzielnie.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie, który na skutek apelacji gminy uwzględnił żądanie gminy w całości. Sąd dopatrzył się w działaniu pozwanego czynu niedozwolonego uznając, że jego działanie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego i ustaloną praktyką.

Zasądzenie odszkodowania z art. 415 k.c. na podstawie przesłanki sprzeczności działań z zasadami współżycia społecznego jest rzadkością, jednak w niektórych sprawach owa sprzeczność jest tak rażąca, że może stanowić taką podstawę. Wyrok jest prawomocny, a zasądzone kwoty zasiliły już rachunek gminy.

Sprawę prowadzili prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych: Bartosz Karolczyk, Senior Associate, oraz Zuzanna Chojecka, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP