Dr Bartosz Karolczyk

Counsel

"Rzadko dostaje się drugą szansę, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie."

+48 22 557 76 40     bartosz.karolczyk@dzp.pl
  • Doradza w zakresie postępowań spornych, prawa spółek oraz prawa zobowiązań.
  • Specjalizuje się w procesach cywilnych przed sądami pierwszej instancji, postępowaniu arbitrażowym, jak również restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sporach na tle zobowiązań umownych (m.in. rozliczanie kontraktów budowlanych, klauzule abuzywne).
  • Jest autorem polskich i zagranicznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa spółek.
  • Współpracownik European Law Institute w Wiedniu.
  • Prowadził zajęcia z postępowania cywilnego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  • Jest członkiem International Association of Procedural Law oraz Ius Commune Research School w Maastricht.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP