Dr Bartosz Karolczyk

Senior Associate

"Rzadko dostaje się drugą szansę, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie."

vcard +48 22 557 76 40     bartosz.karolczyk@dzp.pl
  • Doradza w zakresie postępowań spornych, prawa spółek oraz prawa zobowiązań.
  • Specjalizuje się w procesach cywilnych przed sądami pierwszej instancji, postępowaniu arbitrażowym, jak również restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sporach na tle zobowiązań umownych (m.in. rozliczanie kontraktów budowlanych, klauzule abuzywne).
  • Jest autorem polskich i zagranicznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa spółek.
  • Współpracownik European Law Institute w Wiedniu.
  • Wykłada postępowanie cywilne na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  • Jest członkiem International Association of Procedural Law oraz Ius Commune Research School w Maastricht.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - seminarium

Konferencja | 21.03.2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami z Praktyki Postępowań Spornych, którzy omówią zasadnicze zmiany w k.p.c. oraz jak się do nich przygotować.

cały tekst

Legal alert regarding an important recent CJEU judgment in so-called Celmer case

Alert | 08.08.2018

Recognition of judgments of Polish courts in the EU in the light of the Judgment of the European Court of Justice of 25 July 2018 in Case C 216/18 PPU

cały tekst

Sędziowie powinni częściej zaglądać do konstytucji

Publikacja | 07.02.2017

Bez wątpienia system rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw wymaga od sędziów wyjścia poza ramy codziennej praktyki orzeczniczej, a niekiedy odwagi. Czy ten model zda egzamin?

cały tekst

Nowelizacja KPC z udziałem Bartosza Karolczyka

Aktualność | 01.10.2015

Ukazała się Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. Znalazł się w niej rozdział autorstwa Bartosza Karolczyka.

cały tekst

Kolejne wydanie "Ius Commune Europaeum"

Aktualność | 31.08.2015

W sierpniu ukazała się publikacja "Evidence in Contemporary Civil Procedure", w której artykuł "Preclusion of Late Allegations and Evidence as a Tool to Increase the Efficiency of Civil Proceedings In Poland" napisał Bartosz Karolczyk.

cały tekst