Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało Norddeutsche Landesbank Girozentrale w finansowaniu farm wiatrowych w Polsce

01.01.2021

DZP doradzało Norddeutsche Landesbank Girozentrale, jednemu z największych banków komercyjnych w Niemczech, w zapewnieniu finansowania pomostowego polskim podmiotom z grupy European Energy w związku z budową pięciu farm wiatrowych w Polsce.

Duńska grupa European Energy jest obecna w 11 krajach, w których rozwija farmy wiatrowe i słoneczne oraz systemy magazynowania zielonej energii. Sprzedaje także zieloną energię dużym przedsiębiorstwom oraz oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne dla podmiotów lokujących kapitał w projektach związanych z tworzeniem zielonej energii o niskim poziomie ryzyka.

Nasze doradztwo dla Norddeutsche Landesbank Girozentrale obejmowało opracowanie struktury finansowania oraz przepływów finansowych w grupie kredytobiorcy (przepływów pieniężnych pomiędzy kredytobiorcą oraz pięcioma dłużnikami – spółkami realizującymi projekt), negocjowanie oraz ustanowienie polskiego pakietu zabezpieczeń, energetyczne doradztwo regulacyjne oraz restrukturyzację pożyczek wspólniczych.

Klientowi doradzał multidyscyplinarny zespół, któremu przewodzili: Magdalena Skowrońska, Partner z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych oraz Rafał Hajduk, Parter z Praktyki Infrastruktury Energetyki. W skład zespołu projektowego weszli także: Tomasz Kalicki, Senior Associate z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Małgorzata Wężyk, Senior Associate, Anna Konopka, Associate, Natalia Plaskiewicz, Associate i Michał Pytkowski, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, oraz Grzegorz Sprawka, Senior Tax Manager z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP