Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sukces zespołu ubezpieczeń DZP przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sporze niemieckiego przedsiębiorcy z ubezpieczycielem

09.04.2021

Kancelaria DZP wygrała w pierwszej instancji proces przeciwko ubezpieczycielowi z polisy ubezpieczenia mienia i utraty zysku (BI). Sąd uwzględnił w całości roszczenie naszego klienta z tych polis, a także przyznał mu bardzo wysokie odsetki ustawowe za opóźnienie – łącznie kilkadziesiąt milionów złotych.

Sprawa dotyczyła pożaru, który w 2010 roku kompletnie zniszczył fabrykę niemieckiej grupy produkującej materiały budowlane. Ubezpieczyciel odmówił w całości wypłaty odszkodowania, powołując się na rzekome braki w dokumentacji przeciwpożarowej i zmuszając naszego klienta do wieloletniego sporu sądowego, w który zaangażowani byli liczni biegli i świadkowie.

W tej wielowątkowej sprawie szczególne znaczenie miały takie kontrowersyjne w orzecznictwie sądowym zagadnienia prawa ubezpieczeń, jak: znaczenie prawne obowiązków prewencyjnych określonych w OWU, w szczególności kwestia istnienia wymogu wykazania związku przyczynowego między ich naruszeniem a powstaniem szkody,  czy skutki prawne zbadania przedmiotu ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia i tzw. akceptacji ryzyka. Sąd w tych kwestiach w całości uwzględnił argumentację DZP i potwierdził, że to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowego pomiędzy ewentualnymi uchybieniami ubezpieczonego a szkodą.

Z ramienia DZP w prace na rzecz klienta zaangażowany był zespół w składzie: Julita Zimoch-Tuchołka, Partner, Joanna Schubel, Senior Associate, Magdalena Krzysztoporska, Senior Associate i Anna Oleś, Associate z zespołu ubezpieczeń oraz Paweł Paradowski, Partner z Praktyki Postepowań Spornych.

Bądź na bieżąco z DZP