Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą Aldesa przy projekcie budowy systemu sterowania ruchem obejmującym drogi S6 i S7

23.06.2021

Kancelaria DZP doradzała zwycięskiemu konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones oraz Aeronaval de Construcciones Instalaciones w toku postępowania prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na powstanie Regionalnego Programu Wdrożeniowego w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Dworku.

18 czerwca 2021 r. przedstawiciele zwycięskiego konsorcjum podpisali z GDDKiA umowę na system sterowania ruchem drogowym, której wartość opiewa na ponad 178 mln zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy ma objąć około 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7. Wzdłuż tras powstaną m.in. kamery służące do pozyskiwania obrazu z dróg oraz monitorowania pomiaru czasu przejazdu, znaki zmiennej treści służące do informowania kierowców o aktualnych informacjach, stacje meteorologiczne, stacje pomiarowe ruchu drogowego oraz zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu czy pojazd jadący pod prąd. Projekt zakłada również powstanie odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem w miejscowości Dworek przy S7. Dzięki sprawnemu zarządzaniu ruchem na drogach ekspresowych, system zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Projekt powstaje w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap I, który uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej, poprzez agencję wykonawczą CINEA.

Z ramienia DZP klientowi doradzał zespół prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Michał Wojciechowski oraz Michał Gajdek.

Bądź na bieżąco z DZP