Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą PGE GiEK S.A. w zakończonym sporze międzynarodowym o Kopalnię Turów

04.02.2022

Kancelaria DZP doradzała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w związku z pierwszym w historii sporem pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Nasze doradztwo obejmowało m.in. negocjacje poprzedzające zawarcie umowy międzynarodowej w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie.

Spór pomiędzy Polską a Czechami o Kopalnię Węgla Brunatnego w Turowie trwał od lutego 2021 r. Czesi wnieśli wówczas skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec Polski środka tymczasowego w postaci nakazu wstrzymania wydobycia. We wrześniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie nakładające na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia.

Podpisana 3 lutego umowa międzynarodowa zakłada m.in. polubowne zakończenie sporu Polski i Czech przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, bieżącą współpracę w dziedzinie ochrony środowiska, wieloaspektowy monitoring środowiskowy (wód podziemnych, hałasu, jakości powietrza) oraz powstanie niezależnego mechanizmu ekspertów.

Z ramienia DZP klientowi doradzali specjaliści z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Marcin Krakowiak, Partner, Daniel Chojnacki, Counsel, Tymon Grabarczyk, Associate, Klaudia Skubiszak, Associate oraz Marta Rusakiewicz, którzy współpracowali z prawnikami z Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego PGE S.A.

.

 

Bądź na bieżąco z DZP