Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo umów

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy,
  • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów,
  • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji

Świadczymy także kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem i wprowadzaniem do obrotu ogólnych warunków sprzedaży i/lub świadczenia usług.

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów oraz zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, w tym ryzyk podatkowych, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Prawnicy

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP