Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą PGE Systemy w jednym z najważniejszych przetargów Grupy PGE

06.05.2022

Kancelaria DZP doradzała PGE Systemy S.A., spółce z Grupy PGE w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację systemu billingowego i CRM dla klientów Grupy PGE. PGE Systemy podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – konsorcjum A2 Customer Care Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum). To jeden z największych tego typu projektów w Europie, a także strategiczny projekt transformacji cyfrowej Grupy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia kompleksowego, centralnego rozwiązania informatycznego mającego na celu wsparcie nadrzędnych procesów biznesowych w Grupie Kapitałowej PGE realizowanych przez spółki PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., składających się z dwóch systemów billingowych – odrębnych dla każdej ze spółek oraz systemu CRM dla PGE Obrót. Nowe rozwiązanie zastąpi działające obecnie systemy bilingowe oraz systemy CRM do obsługi klientów Grupy PGE. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2025 roku.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Katarzyna Kuźma, Partner i Tomasz Michalczyk, Counsel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, a także Paweł Gruszecki, Counsel z Praktyki IP&TMT.

Bądź na bieżąco z DZP