Więcej niż prawo?

Uchylono naganę dla dyrektorki szkoły w Dobczycach zawieszonej za udział uczniów w Tour de Konstytucja

Uchylono naganę dla dyrektorki szkoły w Dobczycach zawieszonej za udział uczniów w Tour de Konstytucja

14.02.2023

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki uchyliła orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, na mocy którego dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dobczycach została ukarana naganą za zezwolenie uczniom na udział w Tour de Konstytucja w 2021 r.

Historia sprawy

W czerwcu 2021 roku do Dobczyc zawitał bus Tour de Konstytucja, który 4 czerwca – w rocznicę pierwszych wolnych wyborów – ruszył w Polskę spod siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich, by dotrzeć do obywateli z innych ośrodków niż Warszawa, Kraków czy Gdańsk i porozmawiać o znaczeniu Konstytucji oraz przestrzeganiu praw i wolności obywatelskich w Polsce. Organizatorem całego projektu jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, która angażuje w swoją akcję m.in. prawników, działaczy NGO-sów, ale także aktorów i inne osoby walczące o wartości demokratyczne. W spotkaniu w Dobczycach wzięła udział m.in. młodzież z pobliskiej szkoły, razem z nauczycielami. Rozmawiano głównie o konstytucji. Obecny tam sędzia Waldemar Żurek przeczytał rozdziały dotyczące praw dziecka.

W październiku burmistrz Dobczyc, zawiesił dyrektorkę szkoły w odpowiedzi na pisma, z jakimi wystąpili do niego rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Dyrekcja szkoły od początku stała na stanowisku, że wydarzenie to miało charakter apolityczny i edukacyjny. Zgoła inaczej, bo jako mityng polityczny, ocenili je RPD, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak i minister Czarnek zarzucając dyrektorce m.in. rzekome działanie wbrew rodzicom. Odpowiadając na zarzuty wobec Aleksandry Sutkowskiej i innych nauczycieli uczestniczących w wydarzeniu grupa rodziców i nauczycieli złożyła do Ministra Edukacji i Nauki petycję "Murem za dyrekcją i nauczycielami SP 1 w Dobczycach", którą podpisało blisko 800 osób.

Ostatecznie wobec zawieszonej dyrektor Aleksandry Sutkowskiej wszczęto również postępowanie dyscyplinarne. Komisja dyscyplinarna przy Wojewodzie Małopolskim ukarała dyrektor szkoły naganą, a sprawa po odwołaniu trafiła do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Zaangażowanie DZP

Pełnomocnikiem pro bono Aleksandry Sutkowskiej przed tym organem była Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel z Praktyki Postępowań Spornych. Mecenas Gajewska-Kraczkowska podkreślała w argumentacji, że zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Dzięki przedstawionej argumentacji ministerialna komisja uchyliła orzeczenie wymierzające dyrektorce szkoły naganę i podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez komisję na poziomie wojewódzkim.

Na rozprawie dyrektor Sutkowską wspierali Robert Hojda - organizator Tour de Konstytucja, Kinga Dagmara Siadlak reprezentująca Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" i Paweł Juszczyszyn ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Bądź na bieżąco z DZP