Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradza zwycięskiemu konsorcjum przy kontrakcie na system poboru opłat

25.05.2023

Kancelaria DZP doradzała zwycięskiemu konsorcjum firm Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A. oraz TECS Telecommunication & E-Commerce Solutions GmbH w toku postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Finansów na realizację całodobowej obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych przez użytkowników systemu poboru opłat drogowych.

Przedstawiciele zwycięskiego konsorcjum podpisali z Ministerstwem Finansów umowę o wartości ponad 20 milionów złotych, która może zostać zwiększona o kolejne 5 milionów złotych. Umowa obejmuje zapewnienie obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych przez użytkowników dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z tytułu poboru opłat drogowych oraz zapewnienie prawidłowego przekazania przez poborcę – Szefa KAS – opłaty na Krajowy Fundusz Drogowy. Wykonawca jest odpowiedzialny między innymi za pobór opłat za przejazd po wybranych odcinkach autostrad (A2 oraz A4), dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Michał Gajdek, Senior Associate oraz Tomasz Michalczyk, Counsel, z zespołu zamówień publicznych, którzy wspierali konsorcjum w trakcie całego postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentowali je przed Krajową Izbą Odwoławczą. Całość doradztwa nadzorowała Katarzyna Kuźma, szefowa zespołu. Obecnie zespół zamówień publicznych kontynuuje współpracę z klientem przy realizacji podpisanej z Ministerstwem umowy.

 

Bądź na bieżąco z DZP