Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Przebudowa Portu Gdańskiego – podwójna wygrana klienta DZP przed KIO

02.06.2023

Prawnicy DZP z sukcesem reprezentowali PORR S.A., jedną z wiodących firm budowlanych w Europie, w dwóch postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczących rozstrzygnięcia przetargów w sprawie rozbudowy Nabrzeża Rudowe III i Nabrzeża Bytomskiego Portu Gdańskiego.

Obie inwestycje realizowane są w ramach modernizacji Portu Gdańsk, a oferty na przebudowę nabrzeży zostały otwarte jesienią 2022 r. W postępowaniu dotyczącym odcinka Rudowe III wpłynęło 5 ofert, natomiast w postępowaniu dotyczącym fragmentu Bytomskie propozycję złożyło siedmiu wykonawców. Za najkorzystniejsze w obu przetargach zostały uznane oferty firmy Strabag. Odwołania od tych rozstrzygnięć złożyło kilkoro wykonawców, w tym nasz klient.

KIO podzieliła argumentację PORR dotyczącą m.in. niezgodności ofert innych wykonawców ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), a także dotyczącą rażąco niskiej ceny. W obu postępowaniach KIO unieważniła wybór najkorzystniejszych ofert, a także nakazała ich ponowną ocenę oraz odrzucenie ofert kwestionowanych przez naszego klienta.

Oferty PORR dotyczące obu inwestycji, wynoszą 91,4 mln PLN na odbudowę Nabrzeża Rudowe III (za odcinek około 250 m) i 50,791 mln PLN na odbudowę Nabrzeża Bytomskiego (odcinek 204 m). Dzięki rozstrzygnięciu KIO, w ramach ponownej oceny ofert przez zamawiającego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., nasz klient uzyskał szansę na zawarcie umów dotyczących obu ww. inwestycji.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Tomasz Michalczyk, Counsel oraz Cyprian Herl, Associate, z zespołu zamówień publicznych. Całość doradztwa nadzorowała Katarzyna Kuźma, Partner i Szefowa zespołu.

Bądź na bieżąco z DZP