Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP uzyskuje na rzecz klienta przełomowy wyrok SN

16.04.2012

Kancelaria reprezentując spółkę Karimpol uzyskała 16 kwietnia 2012 r. przełomowy wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzone zostało, że sąd arbitrażowy jest związany wcześniejszym wyrokiem sądu arbitrażowego lub orzeczeniem sądu państwowego. Tym samym przełamaliśmy dotychczasową linię orzecznictwa.

W sprawie prowadzonej przez DZP Sąd Arbitrażowy orzekający jako pierwszy stwierdził obowiązywanie umowy najmu przez określony czas. W drugim postępowaniu arbitrażowym Sąd Arbitrażowy ignorując pierwszy wyrok doszedł do innych konkluzji i oddalił nasze powództwo o zasądzenie czynszu najmu. W wyniku wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, uzyskaliśmy wskazane orzeczenie Sądu Najwyższego. Wartość przedmiotu sporu to około 25 mln PLN.

Z ramienia kancelarii sprawę prowadzili eksperci z Praktyki Postępowań Spornych – Paweł Lewandowski i Łukasz Wojdalski.

Bądź na bieżąco z DZP