Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wspierało globalnego dostawcę usług finansowych w zakończeniu wieloletniego sporu dot. najmu powierzchni biurowych

09.07.2024

Kancelaria DZP doradzała klientowi, wchodzącemu w skład grupy kapitałowej jednego z największych globalnych dostawców usług finansowych, przy zawarciu ugody kończącej wieloletni spór dotyczący najmu powierzchni biurowych. Łączna wartość nominalna roszczeń wynosiła blisko 30 mln zł.

Jednym z kluczowych zagadnień w sporze był podział obowiązków i odpowiedzialności stron w zakresie konserwacji oraz napraw w najmowanej powierzchni. Lista obejmowała około 200 usterek, w tym naruszenia stwarzające zagrożenie dla ciągłości działalności biznesowej klienta.

Zakres doradztwa obejmował kompleksowe wsparcie klienta, w tym analizę roszczeń stanowiących przedmiot sporu, przygotowanie projektu ugody i jego kolejnych zmian (również w zakresie aspektów podatkowych), a także czynny udział w negocjacjach oraz bieżących konsultacjach klienta z doradcami technicznymi.  Klientowi doradzaliśmy również na etapie przygotowania wymaganej dokumentacji określającej m.in. kryteria zaszeregowania zgłoszeń serwisowych do odpowiednich kategorii, czasy reakcji serwisowej i naprawy, a także podstawowe funkcjonalności podsystemu informatycznego do obsługi i monitorowania zgłoszeń.  

Projekt ze strony DZP prowadził Hubert Plater-Zyberk, Counsel z Praktyki Nieruchomości, którego w aspektach podatkowych wsparli Jan Czerwiński, Partner oraz Renata Łapińska, Senior Tax Consultant z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP