Zofia Bielecka

Counsel

+48 22 557 76 11     zofia.bielecka@dzp.pl
  • Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi rynku kapitałowego.
  • Doradza spółkom i instytucjom finansowym w kwestiach licencyjnych, wykonywania obowiązków informacyjnych oraz zagadnień emisji instrumentów finansowych.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF.
  • Specjalizuje się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych.
  • Aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniem i uchwaleniem pierwszej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o giełdach towarowych.
  • Była współtwórcą i osobą odpowiedzialną za wszystkie regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno na poziomie ustawowym, jak i wykonawczym.
  • Zastępowała Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Współautorka wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce, między innymi książki "Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne".

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP