Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Projekt dot. PPP budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

27.07.2017

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy realizacji projektu partnerstwa publiczno prywatnego pn. "Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora (COI) w Krakowie".

Wartość nakładów inwestycyjnych projektu wynosi ponad 200 mln PLN, a przewidywany okres umowy to 25 lat. Przewidywany model wynagrodzenia partnera prywatnego to "opłata za dostępność", czyli okresowe płatności z budżetu miasta Krakowa powiązane z dostępnością obiektu.

Budowa COI to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w formule PPP na mapie Krakowa. Obiekt stanowi budynek użyteczności publicznej, który stanie się siedzibą Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Krakowa uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Z ramienia kancelarii DZP projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Magdalenę Zabłocką, Senior Associate, specjalistkę w zakresie realizacji projektów PPP.

Bądź na bieżąco z DZP