Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa postępowanie przed KIO dotyczące przetargu na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego

22.04.2013

Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła dokonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wybór oferty konsorcjum Astaldi na przebudowę Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie. W wyroku z 22 kwietnia Izba nakazała odrzucenie oferty konsorcjum Astaldi i przeprowadzenie ponownego badania pozostałych ofert. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że oferta konsorcjum nie odpowiada specyfikacji zamówienia. Co istotne, Krajowa Izba Odwoławcza uznała też że oferta konsorcjum zawiera rażąco niską cenę (oferta Astaldi stanowiła tylko około 60% kosztorysu inwestorskiego).

Katarzyna Kuźma, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki w kancelarii DZP i szef zespołu zamówień publicznych komentuje: „Uważamy, że wczorajszy wyrok KIO będzie miał duże znaczenie bo jest on jednym z pierwszych, gdzie KIO uwzględniło zarzut rażąco niskiej ceny w dużych przetargach drogowych”.

Kancelaria DZP (zespół zamówień publicznych oraz zespół doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem i roszczeniami) jest doradcą Metrostav a.s. jako odwołującego w postępowaniu prowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą.  Z ramienia Kancelarii odwołującego reprezentowali Tomasz Michalczyk, Associate oraz Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP