Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Hybrydowe PPP stało się faktem – KE przyznała dotację dla poznańskiej spalarni

05.03.2015

Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu to pierwszy projekt w Polsce (i jeden z pierwszych w Europie) realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu w kwocie ok. 80 mln EUR. Decyzja Komisji potwierdziła, że jest możliwa realizacja projektów PPP hybrydowych (tj. łączących środki prywatne i europejskie), a dobrze przygotowany projekt może liczyć na pozytywną ocenę nie tylko inwestorów (i banków), ale także urzędników europejskich.

Warto przypomnieć, że projekt został ustrukturyzowany w taki sposób, aby decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dotacji (lub ostatecznym określeniu jej wysokości) nie opóźniła procesu inwestycyjnego.

Przypomnijmy: umowa PPP pomiędzy Poznaniem a spółką Sita Zielona Energia została zawarta w kwietniu 2013 roku. Co więcej, partner prywatny był zobowiązany, aby zapewnić całość finansowania projektu, już na etapie złożenia oferty – bez względu na ostateczną wysokość środków europejskich. Dzięki takiemu rozwiązaniu Poznań miał pewność, że inwestycja będzie realizowana i proces budowy nie będzie narażony na opóźnienia związane z brakiem środków finansowych. Patrząc na tempo prac w Poznaniu wydaje się, że spalarnia rozpocznie działanie jeszcze przed terminem zaplanowanym w umowie PPP.

DZP było doradcą prawnym Miasta Poznania przy realizacji projektu, w tym na etapie strukturyzacji, a także modelu wykorzystania dotacji unijnej w modelu PPP. Magdalena Zabłocka, Radca Prawny, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii DZP, była odpowiedzialna za doradztwo prawne po stronie kancelarii.

Bądź na bieżąco z DZP