Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Umowa PPP w Poznaniu podpisana - sukces DZP jako doradcy prawnego Miasta

08.04.2013

8 kwietnia Miasto Poznań oraz SITA Zielona Energia sp. z o. o. podpisały umowę na budowę spalarni odpadów w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, a następnie do eksploatacji przez 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Rocznie w spalarni będzie utylizowane 210 000 ton odpadów. Jej uruchomienie zaplanowano na 2016 rok.

Koszt budowy instalacji to ponad 725 mln PLN i będzie on w pełni sfinansowany przez partnera prywatnego. Ponadto umowa PPP przewiduje możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez dotację unijną, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu.

W rozpoczętym w kwietniu 2011 r. postępowaniu, którego przedmiotem był wybór partnera prywatnego, doradcą prawnym Poznania była kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. DZP była odpowiedzialna za całą obsługę prawną projektu: przygotowanie struktury prawnej przedsięwzięcia, udział w badaniach rynku (market sounding), a także opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru partnera prywatnego. Eksperci reprezentowali także Miasto - z powodzeniem - w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Doświadczenie DZP umożliwiło zakończenie postępowania w zaplanowanym terminie, co znacznie zwiększyło szanse uzyskania przez Poznań dotacji unijnej. Z ramienia kancelarii prace zespołu ekspertów koordynowała Magdalena Zabłocka, radca prawny, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP