Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Ogólnopolska IX Opolska Konferencja Podatkowa "Prawo celne, podatek akcyzowy oraz gry hazardowe –teoria i praktyka”

08.04.2019

Autorzy:

Jan Czerwiński
Tomasz Kolarczyk

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

W dniach 8-10 kwietnia w Izbicku koło Opola odbędzie się Konferencja Naukowa poświęcona problematyce celnej i akcyzowej wzbogacona o tematykę gier hazardowych.

Podczas poprzednich spotkań w latach 2010, 2012 i 2014 oraz 2016 poruszano zagadnienia zmian legislacyjnych wynikających z akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, a także podsumowano 10-letnie w niej członkostwo, ze szczególnym uwzględnieniem prawa celnego oraz podatku akcyzowego. Obecnie wobec kolejnych wyzwań stojących przed Unią Europejską po wdrożeniu Unijnego Kodeksu Celnego, zmianach w podatkach akcyzowym oraz regulacji w zakresie gier hazardowych koniecznym wydaje się zweryfikowanie teorii i praktyki, tak Unii Europejskiej jak i krajów członkowskich w kontekście nowych regulacji krajowych i unijnych.

Prawnikami biorącymi udział w dyskusji w panelach będą:

  • Tomasz Kolarczyk "Moc ochronna decyzji odmawiającej wydania wiążącej informacji akcyzowej"
  • Jan Czerwiński "Moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej, a wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kontekście zmiany stawki akcyzy od 1.1.2019"

Program wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP