Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

03.09.2019

Autorzy:
Tomasz Darowski
Beata Cieszyńska

3 września 2019, w ramach  XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski, podczas której prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Tomasz Darowski, Partner, i Beata Cieszyńska, Senior Associate - wygłoszą prelekcję pt. Źródła finansowania obronności w oparciu o zasoby własne RP oraz z udziałem środków międzynarodowych.

Celem konferencji jest m.in. przedstawienie istoty i celów polityki gospodarczo-obronnej, charakterystyka podmiotów formułujących i realizujących politykę gospodarczo-obronną w Polsce, a także ukazanie roli przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-obronnego w realizacji polityki gospodarczo-obronnej. Podczas wydarzenia zostaną także przedstawione sposoby i narzędzia finansowania zadań wynikających z celów polityki gospodarczo-obronnej.

Organizatorami konferencji są: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą, Społeczną Akademią Nauk, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym. 

Więcej informacji na stronie organizatora: http://targikielce.pl/pl/mspo.htm

Bądź na bieżąco z DZP