Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zasada konkurencyjności w wydatkowaniu środków unijnych

03.10.2019

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

3 października zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami z zespołu Zamówień Publicznych na temat: "Zasada konkurencyjności w wydatkowaniu środków unijnych. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe, żeby osiągnąć cel biznesowy?"

Spotkanie będzie dotyczyło zasad prowadzenia procesu wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności przez podmioty niezobowiązane do stosowania przepisów PZP. Zagadnienia poruszane w trakcie seminarium to: 

  • Zachowanie zasady równego traktowania przy jednoczesnym osiągnięciu celu biznesowego:

        - dla kogo (nie)ograniczony dostęp do zamówienia?
        - warunki udziału w postępowaniu i zasady ich spełniania
        - kryteria oceny ofert: cena i ....

  • Wybór trybu i zasady mu towarzyszące:

        - ustalenie sposobu procedowania
        - z negocjacjami czy bez?

Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung.
Szczegółowy program spotkania znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Termin: 3 października 2019 r. godz. 9:15 - 12:30 
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, 21 p., Warszawa, 
RSVP: do 30 września, E: malgorzata.czubacka@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP