Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Forum Gopodarcze Build4Future

03.02.2020

Autorzy:
Tomasz Darowski

W dniach 3-4 lutego 2019 r. w Poznaniu odbędzie się 4 edycja Forum Gopodarczego Build4Future w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA.

Podczas drugiego dnia wydarzenia, Tomasz Darowski z Praktyki Infrastruktury i Energetyki weźmie udział w debacie " Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”, podczas której eksperci z EY, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Cargo oraz OT Logistics będą dyskutować na m.in. poniższe tematy:

  • rozwój sieci kolejowej – czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu?
  • rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata?
  • rozwój sieci drogowej – priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)?
  • integracja systemów transportowych – połączenia drogowe i kolejowe do portów morskich
  • żegluga śródlądowa vs. kolej – kooperacja czy konkurencja?
  • sieć terminali przeładunkowych – białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne
  • Centralny Port Komunikacyjny – czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego

Forum Build4Future to najważniejsze forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy do rozmów na temat przyszłości sektora budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, jak również keynote speech’e, które skupiać się będą na stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Priorytetem Forum jest merytoryczna dyskusja przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach. Wśród tematów poruszonych podczas spotkania nie zabraknie: nowych technologii i trendów w branży budowlanej, zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku, problemów rynku z różnego punktu widzenia jego uczestników, danych sektorowych, BIM i zarządzania procesem budowy i zawiadamiania, jak również priorytetów rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: https://build4future.pl/

Bądź na bieżąco z DZP