Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Transport

Klientom z sektora transportowego - drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, logistyki, lokalnego transportu zbiorowego, organizacji i finansowania transportu, doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności. Nasze doradztwo opiera się nie tylko na przepisach ściśle związanych w sektorem transportowym, ale również prawa pomocy publicznej, zasad funkcjonowania funduszy europejskich, zamówień publicznych, prawa finansów publicznych i innych regulacji związanych z finansowaniem transportu. W naszym doradztwie uwzględniamy możliwość zastosowania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowywanie struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z uwzględnieniem kwestii finansowania projektów,
  • przygotowywanie specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym,
  • modelowanie i wdrażanie projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym opracowywanie i negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych,
  • prowadzenie spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu,
    doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych i umów międzynarodowych,
  • uczestnictwo w fuzjach i przejęciach w sektorze.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP