Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Transport

Klientom z sektora transportowego - drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, logistyki, lokalnego transportu zbiorowego, organizacji i finansowania transportu, doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności. Nasze doradztwo opiera się nie tylko na przepisach ściśle związanych w sektorem transportowym, ale również prawa pomocy publicznej, zasad funkcjonowania funduszy europejskich, zamówień publicznych, prawa finansów publicznych i innych regulacji związanych z finansowaniem transportu. W naszym doradztwie uwzględniamy możliwość zastosowania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowywanie struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z uwzględnieniem kwestii finansowania projektów,
  • przygotowywanie specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym,
  • modelowanie i wdrażanie projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym opracowywanie i negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych,
  • prowadzenie spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu,
    doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych i umów międzynarodowych,
  • uczestnictwo w fuzjach i przejęciach w sektorze.

artykuły powiązane

VIII Kongres Kolejowy

Konferencja | 07.11.2018 Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

cały tekst

Ustawa o elektromobilności – udogodnienia dla pojazdów

Publikacja | 23.02.2018 22 lutego wchodzi w życie ustawa, której celem jest określenie zasad rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej wykorzystaniu paliw alternatywnych w transporcie.

cały tekst

DZP doradza przy strategicznym aliansie na rynku transportu publicznego

DZP doradza | 18.12.2017 18 grudnia firma FlixBus ogłosiła integrację z Polskim Busem, należącym do spółki Souter Holdings Poland sp. z o.o. DZP doradzało przy tym strategicznym aliansie.

cały tekst

VII edycja Kongresu Kolejowego - Warszawa 2017

Konferencja | 23.11.2017 23 listopada w Warszawie odbędzie się VII edycja Kongresu Kolejowego, którego DZP jest partnerem merytorycznym. W spotkaniu udział wezmą Marcin Krakowiak i Anna Glapa.

cały tekst

IV edycja Kongresu Rozwoju Transportu

Konferencja | 06.11.2017 6 listopada w Łodzi odbędzie się Kongres Rozwoju Transportu. Tegoroczna, czwarta już edycja, odbywa się pod hasłem przewodnim „Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?”.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Konferencja | 19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

VI edycja Kongresu Transportu Publicznego

Konferencja | 12.10.2017 W dniach 12-13 października odbędzie się Kongres Transportu Publicznego. W spotkaniu udział weźmie Anna Glapa, która wystąpi w panelu dotyczącym źródeł finansowania ekomobilności.

cały tekst

Brak wadium nie stanowi przeszkody do umowy z Pesą

Publikacja | 02.10.2017 Pesa nie przedłużyła ważności wadium do oferty na dostawę tramwajów dla Krakowie. Zamawiający traci wyłącznie instrument nacisku, którym mógłby "zmotywować" wykonawcę do zawarcia umowy.

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

DZP doradza | 14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

DZP doradza | 21.05.2017 Doradzaliśmy MEDCOM - na etapie przygotowywania oferty oraz przy postępowaniach odwoławczych przed KIO, w 2 przetargach na zakup infrastruktury dla autobusów elektrycznych.

cały tekst

Konferencja "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim"

Konferencja | 20.04.2017 20 kwietnia odbędzie się konferencja pt. "IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym". W spotkaniu weźmie udział Marcin Krakowiak i Anna Glapa.

cały tekst

Europejskie Forum Taborowe w Warszawie

Konferencja | 15.03.2017 Zapraszamy na Europejskie Forum Taborowe. Organizatorem jest TOR konferencje, a Partnerem nasza kancelaria. W spotkaniu udział wezmą Marcin Krakowiak i Krzysztof Fliszkiewicz.

cały tekst

Poszukiwanie nowych kryteriów pozacenowych

Publikacja | 15.03.2017 Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca, obserwujemy wśród zamawiających wzmożone poszukiwania pomysłów na pozacenowe kryteria oceny ofert.

cały tekst

Oferty S7 z Warszawy do Grójca poznamy pod koniec marca?

Publikacja | 07.03.2017 Terminy na złożenie ofert cenowych w trzech przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec zostały po raz kolejny przesunięte.

cały tekst

Seminarium "Nowe przetargi kolejowe ogłaszane przez PKP PLK"

Konferencja | 18.01.2017 18 stycznia zapraszamy na seminarium pt. "Nowe przetargi kolejowe ogłaszane przez PKP PLK". Spotka się z Państwem nasz specjalista od inwestycji infrastrukturalnych - Jerzy Sawicki.

cały tekst

Inwestycje kolejowe w projekcie KUB

Publikacja | 17.01.2017 Projekt KUB zrywa z modelem regulacji kluczowych inwestycji w drodze "specustaw" i wprowadza jednolitą regulację kodeksową w zakresie planowania i realizacji inwestycji.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

DZP doradza | 19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

DZP doradza | 12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016

Konferencja | 05.12.2016 5 grudnia odbędzie się 2. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, którego DZP jest Partnerem. W spotkaniu wezmą też udział nasi eksperci.

cały tekst

Ryczałt za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym

DZP doradza | 23.11.2016 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis będący podstawą dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym jest niezgodny z Konstytucją RP.

cały tekst

Kolejna edycja Kongresu Kolejowego w Gdańsku

Konferencja | 22.11.2016 W dniach 22- 23 listopada odbędzie się VI Kongres Kolejowy. Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia a Marcin Krakowiak i Anna Glapa wezmą w nim udział.

cały tekst

Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

Konferencja | 19.02.2016 19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

cały tekst

Ugoda w sprawie trasy tramwajowej w Poznaniu przy wsparciu DZP

DZP doradza | 29.01.2016 Doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - ZTM oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

DZP doradza | 18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

Czym jest rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym?

Publikacja | 30.04.2012 Podstawowym elementem umów o świadczenie usług publicznych, zawieranych w oparciu o rozporządzenie 1370/2007 (dalej: „rozporządzenie” ) i ustawę o transporcie publicznym (dalej: „ustawa” ) jest rekompensata. Czym jest? W jakiej wysokości powinna zostać ustalona? W jakiej formie przekazywana?

cały tekst

Przystanki i dworce- nowe regulacje prawne

Publikacja | 20.07.2011 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym („Ustawa”) wprowadza nowe regulacje w zakresie utrzymania, zarządzania oraz dostępu do przystanków komunikacyjnych i dworców przez operatorów (podmioty świadczące usługi publiczne w oparciu o umowy o świadczenie usług publicznych) oraz przewoźników (wykonujących usługi na zasadach komercyjnych).

cały tekst

Nabycie pociągów Pendolino - doradztwo dla PKP Intercity

DZP doradza | 31.01.2009 Kancelaria świadczy doradztwo prawne przy realizacji projektu "Organizacja świadczenia usług w ramach międzywojewódzkich przewozów kolejowych, z uwzględnieniem elementu infrastrukturalnego (zakup taboru)".

cały tekst