Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji

05.05.2020

Autorzy:
Robert Niczyporuk
Aleksandra Czarnecka

5 maja 2020 r. o godzinie 10:00 zapraszamy na webinarium BCC Academy "Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji". W spotkaniu online wezmą udział nasi specjaliści z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć Robert Niczyporuk, Partner, oraz Aleksandra Czarnecka, Associate, a także Krzysztof Dziubiński, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Szczegółowy program webinarium:

Działalność organów spółek w dobie koronawirusa:

 • Nowe (stare) sposoby podejmowania uchwał w organach spółek – czy zgromadzenia odbywające się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość to konieczność, czy alternatywa?
 • Sposoby procedowania organów spółek za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – konieczność uchwalenia dodatkowych regulaminów;
 • Czy istnieje możliwość odbycia standardowego („fizycznego”) zgromadzenia organów w dobie koronawirusa?
 • Odroczenie corocznego obowiązku zatwierdzenia i złożenia dokumentacji zamykającej poprzedni rok finansowy;
 • Utrzymanie ciągłości w działaniu zarządu – instrumenty przysługujące zarządom w celu zachowania bieżącej działalności operacyjnej.

 Obowiązkowa dematerializacja akcji:

 • Obowiązek dematerializacji – zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz kluczowe zasady i konsekwencje;
 • Harmonogram działań – główne daty oraz czynności, jakie należy podjąć przy dematerializacji, szczególnie w dobie koronawirusa;
 • Rejestr akcjonariuszy – czym jest, kto go prowadzi, na jakiej podstawie dokonywany jest „wpis pierwotny” oraz „wpisy wtórne”;
 • Rola domu maklerskiego w codziennym funkcjonowaniu spółki akcyjnej i akcjonariuszy po otwarciu rejestru;
 • Obrót akcjami w okresie poprzedzającym wprowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz zasady obrotu akcjami po ukonstytuowaniu się rejestru;
 • Sankcje za brak lub wadliwe przeprowadzenie dematerializacji akcji (sankcje dla zarządu/spółki oraz konsekwencje dla akcjonariuszy).

Rejestracja dostępna na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP