Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: DZP & LPE

22.07.2020

Autorzy:

Salwador Milczanowski

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

W środę 22 lipca w godzinach 15:00-16:00 wraz z firmą technologiczną LPE zapraszamy na bezpłatne webinarium.

Podczas webinarium będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem biznesowym oraz prawnym. Prelegenci z firmy LPE, specjalizujący się w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie, opowiedzą o aktualnych rozwiązaniach umożliwiających redukcję wydatków firmy poprzez wspomaganie decyzji biznesowych, natomiast prawnicy DZP przedstawią problematykę odpowiedzialności osobistej kadry menadżerskiej oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Program webinarium:

 • część biznesowa – prezentacja narzędzia analitycznego LPE do wprowadzania oszczędności oraz case study,
 • część prawna – omówienie mechanizmów prawnych dot. compliance management,
 • dyskusja – sesja Q&A.

Część biznesowa:

Optymalizacja kosztów w sferze transportu powierzonego:

 • pokazanie na wybranych przykładach jaki potencjał oszczędności drzemie w transporcie całopojazdowym, drobnicowym i kurierskim.

GORDION:

 • zaprezentowanie analitycznego silnika zakupowego - "GORDION" - narzędzie, które ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji zakupowych, z uwzględnieniem różnego typu kryteriów biznesowych.

Część prawna:

Osobista odpowiedzialność menedżerów wysokiego szczebla:

  • kluczowe obszary ryzyka (odpowiedzialność karna, cywilna, korporacyjna),
  • należyta staranność w zarządzaniu,
  • jak brak staranności na niższych szczeblach organizacji może powodować delegację odpowiedzialności „w górę” aż do poziomu zarządu?

Zarządzanie ryzykiem:

  • fraudy i nieprawidłowości – sposoby wykrywania i prewencji,
  • jak dokumentować należytą staranność?

Z ramienia DZP podczas webinarium wystąpi Salwador Milczanowski, Counsel z zespołu compliance. Firmę LPE reprezentować będą Krzysztof Łazor, Prezes Zarządu oraz Marek Janke, Vice-prezes Zarządu. 

Data: 22 lipca 2020 r., godz. 15:00-16:00

Rejestracja: elzbieta.hoffman@dzp.pl

Bądź na bieżąco z DZP