Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

DZP | Compliance

Każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa jest obarczony ryzykiem braku zgodności. W związku z tym przedsiębiorcy zwracają coraz większą uwagę na zbudowanie skutecznego systemu compliance, który zapewni im spójność prowadzonych działań z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, a niejednokrotnie także z wytycznymi narzucanymi przez spółki-matki w ramach organizacji korporacyjnych.

W odpowiedzi na tę sytuację oraz oczekiwania naszych klientów, stworzyliśmy w DZP multidyscyplinarny zespół, który w skuteczny i praktyczny sposób doradza we wszystkich obszarach objętych compliance.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

Analizę compliance, w tym m.in.:

 • identyfikację ryzyk związanych ze zgodnością
 • związek między ryzykami a celami i procesami biznesowymi organizacji
 • zdefiniowanie środków zaradczych, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość wystąpienia określonych ryzyk czy nieprawidłowości
 • ocenę czy procedury funkcjonujące w organizacji, zarówno na poziomie formalnym, jak i operacyjnym, są właściwe
 • analizę i poprawę środowiska etycznego w organizacji

Budowę systemów compliance polegającą na:

 • wdrażaniu kompleksowych systemów compliance
 • stworzeniu, aktualizacji lub uzupełnieniu procedur wewnętrznych
 • zdefiniowaniu zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej
 • zbudowaniu odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i ograniczenia ryzyk zgodności
 • skonstruowaniu dedykowanych kanałów do zgłaszania podejrzeń nadużyć, pytań i wątpliwości w zakresie zapewnienia zgodności (whistleblowing)

Wykrywanie i reagowanie – nasze wsparcie obejmuje:

 • audyty i kontrole compliance, w tym badanie dokumentacji finansowej oraz dokumentów źródłowych m.in. pod kątem potencjalnego konfliktu interesów, sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa lub korupcji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • audyty śledcze w zakresie podejrzewanej korupcji gospodarczej i urzędniczej, nieuczciwości pracowników oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Edukację i prewencję:

 • doradztwo compliance „day-by-day”
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów compliance w zakresie zwiększania świadomości potencjalnych nieprawidłowości, sposobów zapewniania zgodności z przepisami i komunikacji

Prowadzenie postępowań karnych i administracyjnych m.in. w zakresie:

 • korupcji gospodarczej lub urzędniczej
 • ustawiania przetargów publicznych
 • prania brudnych pieniędzy
 • odpowiedzialności za naruszenie zasad prawa antymonopolowego

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP