Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

DZP | Compliance

Każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa jest obarczony ryzykiem braku zgodności. W związku z tym przedsiębiorcy zwracają coraz większą uwagę na zbudowanie skutecznego systemu compliance, który zapewni im spójność prowadzonych działań z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, a niejednokrotnie także z wytycznymi narzucanymi przez spółki-matki w ramach organizacji korporacyjnych.

W odpowiedzi na tę sytuację oraz oczekiwania naszych klientów, stworzyliśmy w DZP multidyscyplinarny zespół, który w skuteczny i praktyczny sposób doradza we wszystkich obszarach objętych compliance.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

Analizę compliance, w tym m.in.:

 • identyfikację ryzyk związanych ze zgodnością
 • związek między ryzykami a celami i procesami biznesowymi organizacji
 • zdefiniowanie środków zaradczych, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość wystąpienia określonych ryzyk czy nieprawidłowości
 • ocenę czy procedury funkcjonujące w organizacji, zarówno na poziomie formalnym, jak i operacyjnym, są właściwe
 • analizę i poprawę środowiska etycznego w organizacji

Budowę systemów compliance polegającą na:

 • wdrażaniu kompleksowych systemów compliance
 • stworzeniu, aktualizacji lub uzupełnieniu procedur wewnętrznych
 • zdefiniowaniu zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej
 • zbudowaniu odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i ograniczenia ryzyk zgodności
 • skonstruowaniu dedykowanych kanałów do zgłaszania podejrzeń nadużyć, pytań i wątpliwości w zakresie zapewnienia zgodności (whistleblowing)

Wykrywanie i reagowanie – nasze wsparcie obejmuje:

 • audyty i kontrole compliance, w tym badanie dokumentacji finansowej oraz dokumentów źródłowych m.in. pod kątem potencjalnego konfliktu interesów, sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa lub korupcji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • audyty śledcze w zakresie podejrzewanej korupcji gospodarczej i urzędniczej, nieuczciwości pracowników oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Edukację i prewencję:

 • doradztwo compliance „day-by-day”
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów compliance w zakresie zwiększania świadomości potencjalnych nieprawidłowości, sposobów zapewniania zgodności z przepisami i komunikacji

Prowadzenie postępowań karnych i administracyjnych m.in. w zakresie:

 • korupcji gospodarczej lub urzędniczej
 • ustawiania przetargów publicznych
 • prania brudnych pieniędzy
 • odpowiedzialności za naruszenie zasad prawa antymonopolowego

artykuły powiązane

DZP przyjmuje Standard Programu Etycznego

14.12.2017

12 grudnia odbyła się uroczystość przyjęcia Standardu, w ramach corocznej konferencji Programu Standard Etyki w Polsce. Z przyjemnością informujemy, że DZP było jednym z sygnatariuszy Programu. 

cały tekst

Co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego?

13.12.2017

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o jawności życia publicznego opracowanego przez Koordynatora służb specjalnych. Planowaną datą wejścia w życie nowych przepisów jest 1 marca 2018 r.

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Poznań

12.12.2017

12 grudnia zapraszamy do Poznania na śniadanie biznesowe "Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki od 2018 roku". Spotkanie poprowadzą Anna Partyka-Opiela i Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

III edycja Forum Przemysłowego w Karpaczu

08.12.2017

W dniach 8-10 grudnia w Karpaczu odbędzie się III Forum Przemysłowe. Panel "Etyka w biznesie: człowiek czy pieniądze?" poprowadzi nasza ekspertka w kwestiach compliance - Anna Partyka-Opiela. 

cały tekst

DZP | Compliance: Sygnalista to nie donosiciel

08.11.2017

Dobrze, że ustawodawca chce przeciwdziałać korupcji. Powinien jednak zapewnić osobom, które reagują na nieprawidłowości w miejscu pracy realną, a nie tylko prowizoryczną ochronę.

cały tekst

Nowe regulacje antykorupcyjne - ryzyka i obowiązki | Warszawa

07.11.2017

7 listopada zapraszamy na spotkanie poświęcone nowym regulacjom antykorupcyjnym. Spotkanie poprowadzą Anna Partyka-Opiela, Anna Hlebicka-Józefowicz i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

05.11.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów - komentuje Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Wykluczenie z przetargu bez realnych zarzutów

30.10.2017

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze Katarzyna Kuźma.

cały tekst

Trwają prace nad projektem ust. o jawności życia publicznego

30.10.2017

Ustawa zobowiąże i określi warunki dot. wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Oznacza to konieczność weryfikacji pod jej kątem istniejących w spółkach systemów compliance.

cały tekst

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikatem ISO 37001:2016

11.10.2017

Doradzaliśmy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu, które jako pierwszy szpital w Polsce, zdecydowało się wdrożyć nową normę antykorupcyjną ISO 37001:2016

cały tekst

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym w branży chemicznej?

10.10.2017

Dynamika zmian prawnych sprawia, że trudno odnaleźć się we wszystkich nowych przepisach. W związku z tym ryzyka zw. z naruszeniem prawa stanowią realne zagrożenie dla działalności firmy.

cały tekst

Anna Partyka-Opiela Sekretarzem Komisji ds. Compliance przy GPW

02.10.2017

Z przyjemnością informujemy, iż Anna Partyka-Opiela – lider Zespołu Compliance w naszej kancelarii, została Sekretarzem Komisji ds. Compliance działającej przy GPW.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Compliance 2017

28.09.2017

Zapraszamy na 8. Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Moderatorem panelu dot. branży regulowanej w kontekście ustawowej ochrony sygnalistów będzie Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

Europejskie Forum Nowych Idei 2017

27.09.2017

Anna Partyka-Opiela weźmie udział w dyskusji "Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyk związanych z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą".

cały tekst

Sygnaliści muszą trafić pod specjalną ochronę

08.09.2017

Relacja z panelu "Standardy etyczne w Polsce: biznes - człowiek - państwo" na Forum Ekonomicznym w Krynicy, która ukazała się w Pulsie Biznesu, 8 września 2017.

cały tekst

Raport "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom"

06.09.2017

DZP Partnerem Merytorycznym raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland i Partnerów Programu "Standard Etyki w Polsce". To opis wyzwań dot. korupcji i ochrony sygnalistów.

cały tekst

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

05.09.2017

W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

04.08.2017

W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

26.06.2017

Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

CFE Excellence. Strategiczna rola Dyrektora Finansowego

20.06.2017

20 czerwca zapraszamy konferencję "CFO Excellence 2017" i ściężkę "CFO Lidership Excellence", gdzie prezentację poprowadzi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od zagadnień compliance. 

cały tekst

Jak uniknąć przypadków korupcji i nadużyć w firmie?

14.06.2017

Na rynku widać potrzebę wdrażania przez organizacje zewnętrznych systemów obsługi zgłoszeń nieprawidłowości. Obowiązek ich posiadania i utrzymywania mają m.in. firmy z sektora finansowego.

cały tekst

Głośne sprawy korupcyjne odgrywają rolę edukacyjną

26.04.2017

O spektrum spraw, którymi interesuje się CBA w służbie zdrowia, mechanizmie zgłaszania przypadków korupcji oraz metodach pracy funkcjonariuszy CBA rozmawiamy z Krzysztofem Krakiem.

cały tekst

VII Krajowa Konferencja "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce"

24.04.2017

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się 7. Krajowa Konferencja pt. "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce. Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji". W spotkaniu udział weźmie Krzysztof Krak.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

03.04.2017

W dniach 3-5 kwietnia odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". W spotkaniu wezmą udział Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski, nasi eksperci w zakresie compliance.

cały tekst

IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

03.04.2017

W dniach 3-4 kwietnia odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych, pod hasłem "Dwa pokolenia - Dwa Światy". Jesteśmy Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia.

cały tekst

III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

27.03.2017

W dniach 27-28 marca odbędzie się Europejski Kongres Samorządów, którego jesteśmy Partnerem. Nasi eksperci, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk i Anna Partyka-Opiela, wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

16.03.2017

Przygotowaliśmy dla Państwa 2. edycję śniadania biznesowego dotyczącego normy antykorupcyjnej ISO 37001. 16 marca spotkają się z Państwem specjaliści z Zespołu Compliance.

cały tekst

HCC 2017 | Kolejna edycja już za nami

13.03.2017

Za nami 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Ponownie mogliśmy merytorycznie wspierać największą debatę o ochronie zdrowia w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

Warsztaty "System kontroli wewnętrznej w bankach"

13.03.2017

W dniach 13-14 marca odbędą się warsztaty pt. "System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról". W spotkaniu udział wezmą Krzysztof Krak i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

09.03.2017

W dniach 9-11 marca odbędzie się 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

O co firmy pytają na szkoleniach - Norma ISO 37001

14.02.2017

W ubiegłym roku International Organization for Standarization opublikowała nową normę, która określa wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia korupcji w organizacji.

cały tekst

II Forum Compliance Officer w Warszawie

07.02.2017

W dniach 7-8 lutego odbędzie się II Forum Compliance Officer. Zaproszeni eksperci omówią m.in. zmieniające się regulacje prawne, a także wymienią zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

01.02.2017

1 lutego zapraszamy na śniadanie biznesowe przygotowane przez specjalistów z Zespołu Compliance - Annę Partykę-Opielę, Krzysztofa Kraka, Jędrzeja Stępniowskiego i Helenę Zielińską.

cały tekst

Czy oficer compliance może być inspektorem ochrony danych?

30.01.2017

Przyjęte w maju 2016 rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych daje możliwość powołania Inspektora Ochrony Danych. Czy compliance oficerowie będą mogli nadal pełnić tą funkcję?

cały tekst

Zapobieganie korupcji - nowa norma ISO 37001:2016

12.01.2017

Od 1 stycznia br. będzie można uzyskać certyfikat zgodności wprowadzonych zasad i procedur związanych z zapobieganiem korupcji. Zapewnia to nowa, certyfikowana norma ISO 37001.

cały tekst

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact

20.12.2016

Zostalismy uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

cały tekst

Dzielimy się wiedzą z zakresu compliance i antykorupcji

08.12.2016

Startujemy z nowym blogiem naszych prawników - DZP Compliance Blog. Tym razem skupimy się na skutecznych systemach compliance i przeciwdziałaniu korupcji.

cały tekst

IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

06.12.2016

6 grudnia odbędzie się 4. edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W spotkaniu udział weźmie Anna Partyka-Opiela, która przedstawi temat poruszający problematykę compliance.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2016

06.12.2016

6 grudnia nasi eksperci wezmą udział w Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, które odbywa się pod hasłem "Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie".

cały tekst

Konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji"

01.12.2016

1 grudnia odbędzie się konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001" poświęcona systemowi zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w organizacji.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

25.10.2016

W dniach 25-27 października odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". Pierwszego dnia prezentację poprowadzą Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Krzysztof Krak wzmacnia nasz zespół compliance

24.10.2016

Z początkiem października 2016 do zespołu DZP na stanowisko Counsel dołączył Krzysztof Krak, który specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz sys. przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

cały tekst

Konferencja "Compliance Day 2016"

27.09.2016

W dniach 27-28 września zapraszamy Państwa na Compliance Day 2016 - konferencję organizowaną przez Instytut Compliance. Wezmą w niej udział Andrzej Foltyn i Maciej Żelewski.

cały tekst

Projekt nowelizacji KK i innych ustaw - konfiskata rozszerzona

25.09.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty ustaw zmieniających Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy. Zmiany te dotyczą dwóch istotnych kwestii. Alert podatkowy

cały tekst

II edycja Kongresu GRC w Warszawie

14.09.2016

W dniach 14-15 września w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu GRC. Pierwszego dnia Kongresu wystąpi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od compliance.

cały tekst

Relacja z panelu: (Nie)bezpieczny biznes

08.09.2016

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej rośnie nie tylko w naszym kraju. Można je jednak zniwelować. Relacja z panelu "Jak bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce?" na Forum Ekonomicznym.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

08.09.2016

W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016

W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016

Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

09.06.2016

Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii

07.06.2016

Nowa dyrektywa powinna się okazać wyjątkowo korzystna dla biznesu. Przyznają to sami przedsiębiorcy. Zmian w polskim prawie powinniśmy się spodziewać około połowy 2018.

cały tekst

Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce

03.06.2016

Problem ochrony sygnalistów porusza najnowsza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

cały tekst

Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House

17.05.2016

W dniach 17-18 maja w Warszawie odbędzie się IX edycja Kongresu Prawników & Compliance Managerów In-House. Nasza kancelaria po raz kolejny jest Partnerem tego wydarzenia.

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

28.04.2016

28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Recepta na dobrą reputację - zasady zgodności i komunikacja

08.04.2016

7 kwietnia spotkaliśmy się na konferencji "Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją". Przedstawiliśmy także nasz raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej

08.04.2016

Na konferencji "Compliance: narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją" zaprezentowaliśmy raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją

07.04.2016

Zapraszamy przedstawicieli środowiska compliance na organizowaną wspólnie z Lighthouse Consultants konferencję "Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją".

cały tekst

Co dla przedsiębiorcy oznacza wejście w życie ust. inwigilacyjnej?

09.02.2016

7 lutego weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Akt ten gruntownie nowelizuje obowiązujące regulacje w obszarze niejawnej kontroli operacyjnej.

cały tekst

Kiedy dopuszczalne jest przyjmowanie korzyści

20.01.2016

Przekazywanie korzyści osobom uprawnionym do preskrypcji/prowadzącym obrót produktami leczniczymi budzi wiele emocji i jest utożsamiane z praktykami wątpliwymi etycznie.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2015

05.11.2015

5 listopada odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. W panelu "Aktualne wyzwania dla Compliance Management Systeme" wygłoszą Joanna Schubel i Monika Malinowska-Hyla.

cały tekst

Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki

29.10.2015

Już 29 października zapraszamy Państwa do udziału w śniadaniu biznesowym "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej oraz samej spółki - aktualna sytuacja, wyzwania i możliwości ochrony".

cały tekst

Globalna walka z korupcją przybiera na sile

23.10.2015

Etyka, uczciwość i transparentość w biznesie to dziś reguła. Kolejne firmy wprowadzają wysokie standardy. Te zaś, które jeszcze tego nie zrobiły, nie powinny zwlekać.

cały tekst

Miękkie i twarde aspekty współpracy prawa i compliance

21.10.2015

21-22 października odbędzie się 8. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń zrzeszających prawników i przedstawicieli compliance w Polsce - Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House.

cały tekst

25. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

08.09.2015

8-10 września w Krynicy odbędzie się Forum Ekonomiczne. Z ramienia kancelarii DZP w wydarzeniu wezmą udział Michał Czarnuch, Anna Partyka-Opiela oraz Marek Świątkowski.

cały tekst

Compliance w branży farmaceutycznej

20.06.2015

Biznes farmaceutyczny nalezy do tzw. sektora regulowanego. Rygoryzm jakim jest objety ten sektor wynika po pierwsze z tego, iż przedmiotem jego działalnosci jest ochrona zdrowia i zycia ludzkiego.

cały tekst

Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House

22.04.2015

22-23 kwietnia odbędzie się Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House. DZP jest Partnerem tego wydarzenia, a wystąpią Anna Partyka-Opiela i Joanna Schubel.

cały tekst

Kurs "Viadrina Approved Compliance Officer"

14.04.2015

14-18 kwietnia na Europejskim Uniwersytecie Viadrina odbędzie się intensywny kurs certyfikujący "Viadrina Approved Compliance Officer". 18 kwietnia prezentację wygłosi Joanna Schubel.

cały tekst

Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością

17.03.2015

17-18 marca odbędą się warsztaty "Aktualne trendy w kształtowaniu systemów zarządzania zgodnością ze szczególnym uwzględnieniem ISO 19600 oraz ryzyka korupcji".

cały tekst

Jak uniknąć kłopotów w biznesie

14.01.2015

Przedsiębiorcy na całym świecie wdrażają rozbudowane systemy compliance. Polska nie jest wyjątkiem. Systemy tego typu wdrażają nie tylko międzynarodowe korporacje prowadzące u nas działalność, ale także lokalni nasi przedsiębiorcy.

cały tekst

Nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia

04.12.2014

4 grudnia zapraszamy Państwa na seminarium, którego tematem będzie "Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia. Compliance w ochronie zdrowia".

cały tekst

25. Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

26.11.2014

26 listopada odbędzie się XXV Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM, tym razem pod hasłem "Rok 2015 w branży farmaceutycznej - szanse i zagrożenia".

cały tekst

III Ogólnopolska Konferencja Compliance

24.11.2014

24-25 listopada, Stow. Compliance Polska zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Compliance. Prezentację "Bancassurance i Rekomendacja U" wygłosi Julita Zimoch-Tuchołka.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki 2014

05.11.2014

5 listopada odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, w tym roku pod hasłem "Polska i Niemcy - zjednoczone w compliance". W tym roku wystąpią Julita Zimoch-Tuchołka oraz Joanna Schubel.

cały tekst

Konferencja "Compliance II. Zamówienia publiczne"

20.10.2014

20 października odbędzie się konferencja "Budowa zaufania do rynku kapitałowego" - "Compliance II. Zamówienia publiczne". W jednym z paneli weźmie udział Anna Partyka-Opiela.

cały tekst

Wyzwania HR w relacji do innych działów w firmie farmaceutycznej

23.01.2014

23 stycznia w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie odbędzie się kolejne Śniadanie z prawem pracy. Tym razem skupimy się na problemach dotykających działy HR w firmach z branży farmaceutycznej.

cały tekst