Czy regulacje w mojej firmie są spójne z lokalnym prawem?

Multidyscyplinarny zespół compliance.

DZP | Compliance

Każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa jest obarczony ryzykiem braku zgodności. W związku z tym przedsiębiorcy zwracają coraz większą uwagę na zbudowanie skutecznego systemu compliance, który zapewni im spójność prowadzonych działań z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, a niejednokrotnie także z wytycznymi narzucanymi przez spółki-matki w ramach organizacji korporacyjnych.

W odpowiedzi na tę sytuację oraz oczekiwania naszych klientów, stworzyliśmy w DZP multidyscyplinarny zespół, który w skuteczny i praktyczny sposób doradza we wszystkich obszarach objętych compliance.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

Analizę compliance, w tym m.in.:

 • identyfikację ryzyk związanych ze zgodnością
 • związek między ryzykami a celami i procesami biznesowymi organizacji
 • zdefiniowanie środków zaradczych, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość wystąpienia określonych ryzyk czy nieprawidłowości
 • ocenę czy procedury funkcjonujące w organizacji, zarówno na poziomie formalnym, jak i operacyjnym, są właściwe
 • analizę i poprawę środowiska etycznego w organizacji

Budowę systemów compliance polegającą na:

 • wdrażaniu kompleksowych systemów compliance
 • stworzeniu, aktualizacji lub uzupełnieniu procedur wewnętrznych
 • zdefiniowaniu zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej
 • zbudowaniu odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i ograniczenia ryzyk zgodności
 • skonstruowaniu dedykowanych kanałów do zgłaszania podejrzeń nadużyć, pytań i wątpliwości w zakresie zapewnienia zgodności (whistleblowing)

Wykrywanie i reagowanie – nasze wsparcie obejmuje:

 • audyty i kontrole compliance, w tym badanie dokumentacji finansowej oraz dokumentów źródłowych m.in. pod kątem potencjalnego konfliktu interesów, sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa lub korupcji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • audyty śledcze w zakresie podejrzewanej korupcji gospodarczej i urzędniczej, nieuczciwości pracowników oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Edukację i prewencję:

 • doradztwo compliance „day-by-day”
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów compliance w zakresie zwiększania świadomości potencjalnych nieprawidłowości, sposobów zapewniania zgodności z przepisami i komunikacji

Prowadzenie postępowań karnych i administracyjnych m.in. w zakresie:

 • korupcji gospodarczej lub urzędniczej
 • ustawiania przetargów publicznych
 • prania brudnych pieniędzy
 • odpowiedzialności za naruszenie zasad prawa antymonopolowego

artykuły powiązane

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikatem ISO 37001:2016

11.10.2017

Doradzaliśmy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu, które jako pierwszy szpital w Polsce, zdecydowało się wdrożyć nową normę antykorupcyjną ISO 37001:2016

cały tekst

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym w branży chemicznej?

10.10.2017

Dynamika zmian prawnych sprawia, że trudno odnaleźć się we wszystkich nowych przepisach. W związku z tym ryzyka zw. z naruszeniem prawa stanowią realne zagrożenie dla działalności firmy.

cały tekst

Anna Partyka-Opiela Sekretarzem Komisji ds. Compliance przy GPW

02.10.2017

Z przyjemnością informujemy, iż Anna Partyka-Opiela – lider Zespołu Compliance w naszej kancelarii, została Sekretarzem Komisji ds. Compliance działającej przy GPW.

cały tekst

Polsko-Niemieckie Forum Compliance

28.09.2017

Zapraszamy na 8. Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Moderatorem panelu dot. branży regulowanej w kontekście ustawowej ochrony sygnalistów będzie Anna Hlebicka-Józefowicz.

cały tekst

Europejskie Forum Nowych Idei 2017

27.09.2017

Anna Partyka-Opiela weźmie udział w dyskusji "Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyk związanych z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą".

cały tekst

Sygnaliści muszą trafić pod specjalną ochronę

08.09.2017

Relacja z panelu "Standardy etyczne w Polsce: biznes - człowiek - państwo" na Forum Ekonomicznym w Krynicy, która ukazała się w Pulsie Biznesu, 8 września 2017.

cały tekst

Raport "Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom"

06.09.2017

DZP Partnerem Merytorycznym raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland i Partnerów Programu "Standard Etyki w Polsce". To opis wyzwań dot. korupcji i ochrony sygnalistów.

cały tekst

27. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

05.09.2017

W dniach 5-7 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego. Tak jak w latach ubiegłych, DZP jest Partnerem Forum oraz organizuje i współtworzy kilka paneli.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

04.08.2017

W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Zapobiegać czy leczyć? Compliance w branży farmaceutycznej

26.06.2017

Tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzkie, nie ma miejsca na kompromisy. Chociaż brzmi to banalnie, to ze stwierdzenia tego wynika wiele poważnych konsekwencji. Szczególnie w branży farmaceutycznej.

cały tekst

CFE Excellence. Strategiczna rola Dyrektora Finansowego

20.06.2017

20 czerwca zapraszamy konferencję "CFO Excellence 2017" i ściężkę "CFO Lidership Excellence", gdzie prezentację poprowadzi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od zagadnień compliance. 

cały tekst

Jak uniknąć przypadków korupcji i nadużyć w firmie?

14.06.2017

Na rynku widać potrzebę wdrażania przez organizacje zewnętrznych systemów obsługi zgłoszeń nieprawidłowości. Obowiązek ich posiadania i utrzymywania mają m.in. firmy z sektora finansowego.

cały tekst

Głośne sprawy korupcyjne odgrywają rolę edukacyjną

26.04.2017

O spektrum spraw, którymi interesuje się CBA w służbie zdrowia, mechanizmie zgłaszania przypadków korupcji oraz metodach pracy funkcjonariuszy CBA rozmawiamy z Krzysztofem Krakiem.

cały tekst

VII Krajowa Konferencja "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce"

24.04.2017

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się 7. Krajowa Konferencja pt. "Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce. Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji". W spotkaniu udział weźmie Krzysztof Krak.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

03.04.2017

W dniach 3-5 kwietnia odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". W spotkaniu wezmą udział Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski, nasi eksperci w zakresie compliance.

cały tekst

III Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

27.03.2017

W dniach 27-28 marca odbędzie się Europejski Kongres Samorządów, którego jesteśmy Partnerem. Nasi eksperci, Michał Czarnuch, Piotr Najbuk i Anna Partyka-Opiela, wystąpią w 3 panelach.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

16.03.2017

Przygotowaliśmy dla Państwa 2. edycję śniadania biznesowego dotyczącego normy antykorupcyjnej ISO 37001. 16 marca spotkają się z Państwem specjaliści z Zespołu Compliance.

cały tekst

Warsztaty "System kontroli wewnętrznej w bankach"

13.03.2017

W dniach 13-14 marca odbędą się warsztaty pt. "System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról". W spotkaniu udział wezmą Krzysztof Krak i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

09.03.2017

W dniach 9-11 marca odbędzie się 2. edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress. To największa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

cały tekst

O co firmy pytają na szkoleniach - Norma ISO 37001

14.02.2017

W ubiegłym roku International Organization for Standarization opublikowała nową normę, która określa wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia korupcji w organizacji.

cały tekst

II Forum Compliance Officer w Warszawie

07.02.2017

W dniach 7-8 lutego odbędzie się II Forum Compliance Officer. Zaproszeni eksperci omówią m.in. zmieniające się regulacje prawne, a także wymienią zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "ISO 37001 - szansa czy zagrożenie?"

01.02.2017

1 lutego zapraszamy na śniadanie biznesowe przygotowane przez specjalistów z Zespołu Compliance - Annę Partykę-Opielę, Krzysztofa Kraka, Jędrzeja Stępniowskiego i Helenę Zielińską.

cały tekst

Czy oficer compliance może być inspektorem ochrony danych?

30.01.2017

Przyjęte w maju 2016 rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych daje możliwość powołania Inspektora Ochrony Danych. Czy compliance oficerowie będą mogli nadal pełnić tą funkcję?

cały tekst

Zapobieganie korupcji - nowa norma ISO 37001:2016

12.01.2017

Od 1 stycznia br. będzie można uzyskać certyfikat zgodności wprowadzonych zasad i procedur związanych z zapobieganiem korupcji. Zapewnia to nowa, certyfikowana norma ISO 37001.

cały tekst

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact

19.12.2016

Zostalismy uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact - największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

cały tekst

Dzielimy się wiedzą z zakresu compliance i antykorupcji

07.12.2016

Startujemy z nowym blogiem naszych prawników - DZP Compliance Blog. Tym razem skupimy się na skutecznych systemach compliance i przeciwdziałaniu korupcji.

cały tekst

IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

06.12.2016

6 grudnia odbędzie się 4. edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. W spotkaniu udział weźmie Anna Partyka-Opiela, która przedstawi temat poruszający problematykę compliance.

cały tekst

VII Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

06.12.2016

6 grudnia nasi eksperci wezmą udział w Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, które odbywa się pod hasłem "Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie".

cały tekst

Konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji"

01.12.2016

1 grudnia odbędzie się konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001" poświęcona systemowi zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w organizacji.

cały tekst

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 5

22.11.2016

Zastosowanie sankcji wykluczenia z postępowania, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie musi być automatyczne.

cały tekst

Kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji"

25.10.2016

W dniach 25-27 października odbędzie się kurs "Certyfikowany Compliance Officer w farmacji". Pierwszego dnia prezentację poprowadzą Maciej Żelewski i Jędrzej Stępniowski.

cały tekst

Krzysztof Krak wzmacnia nasz zespół compliance

24.10.2016

Z początkiem października 2016 do zespołu DZP na stanowisko Counsel dołączył Krzysztof Krak, który specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

cały tekst

Konferencja "Compliance Day 2016"

27.09.2016

W dniach 27-28 września zapraszamy Państwa na Compliance Day 2016 - konferencję organizowaną przez Instytut Compliance. Wezmą w niej udział Andrzej Foltyn i Maciej Żelewski.

cały tekst

Projekt nowelizacji KK i innych ustaw - konfiskata rozszerzona

25.09.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty ustaw zmieniających Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy. Zmiany te dotyczą dwóch istotnych kwestii. Alert podatkowy

cały tekst

II edycja Kongresu GRC w Warszawie

14.09.2016

W dniach 14-15 września w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu GRC. Pierwszego dnia Kongresu wystąpi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od compliance.

cały tekst

Relacja z panelu: (Nie)bezpieczny biznes

08.09.2016

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej rośnie nie tylko w naszym kraju. Można je jednak zniwelować. Relacja z panelu "Jak bezpiecznie prowadzić biznes w Polsce?" na Forum Ekonomicznym.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

08.09.2016

W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016

W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Compliance na rynku wyrobów medycznych

20.06.2016

Lekarze najczęściej decydują o zastosowaniu odpowiednich wyrobów w napotykanych przypadkach. To powoduje, że branża medyczna jest jedną z najbardziej podatnych na korupcję.

cały tekst

Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii

07.06.2016

Nowa dyrektywa powinna się okazać wyjątkowo korzystna dla biznesu. Przyznają to sami przedsiębiorcy. Zmian w polskim prawie powinniśmy się spodziewać około połowy 2018.

cały tekst

Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce

03.06.2016

Problem ochrony sygnalistów porusza najnowsza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

cały tekst

Wrocławskie Seminarium dla sektora przemysłowego

24.05.2016

Zapraszamy 9 czerwca seminarium dla sektora przemysłowego. Nasi eksperci poruszą kwestię pozwoleń środowiskowych, awarii przemysłowych czy szkód w środowisku.

cały tekst

Kongres Prawników & Compliance Managerów In-House

17.05.2016

W dniach 17-18 maja w Warszawie odbędzie się IX edycja Kongresu Prawników & Compliance Managerów In-House. Nasza kancelaria po raz kolejny jest Partnerem tego wydarzenia.

cały tekst

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

28.04.2016

28 kwietnia zapraszamy na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który poświęcony będzie compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji.

cały tekst

Recepta na dobrą reputację - zasady zgodności i komunikacja

08.04.2016

7 kwietnia spotkaliśmy się na konferencji "Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją". Przedstawiliśmy także nasz raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej

08.04.2016

Na konferencji "Compliance: narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją" zaprezentowaliśmy raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

cały tekst

Compliance - narzędzie zarządzania ryzykiem i reputacją

07.04.2016

Zapraszamy przedstawicieli środowiska compliance na organizowaną wspólnie z Lighthouse Consultants konferencję "Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją".

cały tekst

Co dla przedsiębiorcy oznacza wejście w życie ust. inwigilacyjnej?

09.02.2016

7 lutego weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Akt ten gruntownie nowelizuje obowiązujące regulacje w obszarze niejawnej kontroli operacyjnej.

cały tekst

Usługi chmurowe prawnie regulowane

20.11.2015

Opublikowaliśmy opracowanie "Prawne aspekty usług chmurowych", gdzie pokazujemy, jak wiele aspektów regulacyjnych wiąże się z nieustającym rozwojem usług chmurowych.

cały tekst

Prawo: Globalna walka z korupcją

23.10.2015

Etyka, uczciwość i transparentość w biznesie to dziś reguła. Kolejne firmy wprowadzają wysokie standardy. Te zaś, które jeszcze tego nie zrobiły, nie powinny zwlekać.

cały tekst

DZP na Forum Ekonomicznym w Krynicy

28.08.2015

Jak co roku kancelaria DZP jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Weźmiemy udział w czterech panelach, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

cały tekst