Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

08.09.2020

Autorzy:
Tomasz Darowski
Beata Cieszyńska

8 września 2020, w ramach  XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, podczas której prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Tomasz Darowski, Partner, i Beata Cieszyńska, Senior Associate - wygłoszą prelekcję pt. Obowiązki posiadaczy infrastruktury krytycznej i infrastruktury obronnej oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich utrzymanie – aspekty prawne.

Celem konferencji jest m.in. przedstawienie istoty, funkcji i zadań infrastruktury krytycznej i obronnej państwa; analiza związków między infrastrukturą krytyczną i obronną państwa; charakterystyka podmiotów stanowiących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa; ukazanie możliwości polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w zaspokajaniu potrzeb podmiotów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa; prezentacja produktów przemysłu obronnego umacniających i modernizujących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa; oraz przedstawienie sposobów i narzędzi finansowania działań i wytworów polskiego przemysłu obronnego, służących infrastrukturze krytycznej i obronnej.

Organizatorami konferencji są: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. wspólnie z innymi partnerami: Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz pełną agendę znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.targikielce.pl/mspo

Bądź na bieżąco z DZP